Åpenhet om samarbeid mellom leger og legemiddelindustri

Åpenhet motvirker spekulasjoner om uheldige bindinger mellom selskapet og leger som kan forskrive medisiner.

Publisert

Line Storesund Rondan, leder for Avdeling for samfunnskontakt og helseøkonomi i GSK

FOR Å UTVIKLE nye og gode medisiner, er legemiddelindustrien avhengig av å samarbeide med helsepersonell: Leger og annet helsepersonell ser pasientens behov på nært hold, er ansvarlige for kliniske studier og bidrar med nyttig rådgivning til legemiddelfirmaene og kompetanseoverføring om nye legemidler til andre i helsetjenesten.

Naturlig nok blir helsepersonell kompensert for arbeid de gjør for legemiddelindustrien – som de ville blitt for andre eksterne samarbeidspartnere de gjør oppdrag for. Bransjeforeningen LMI har fastsatt veiledende beløp for slike tjenester. Det er også satt et «tak» for hvor mye en person kan få utbetalt per år.

Line Storesund Rondan
Line Storesund Rondan

RYDDIG SAMARBEID. Det er svært viktig at samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustri er ryddig og at allmennheten har tillit til dette. Den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, har derfor gått i spissen for å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell fra og med 2015. Fra nå av vil derfor GSK og de andre medlemsbedriftene i LMI offentliggjøre utbetalinger på individ- og helseinsitusjonsnivå.

Den enkelte lege gir tillatelse til publisering. Tillatelsen innhentes normalt før det skrives kontrakt på oppdraget. Legen kan trekke tilbake denne tillatelsen. Utbetalingen vil da ikke lenger publiseres på individnivå (navngitt helsepersonell), men i en anonymisert samlepott av flere utbetalinger.

GLADE FOR ÅPENHET. Vi i GSK er glade for at det blir åpenhet omkring verdioverføringer til helsepersonell. Åpenhet motvirker spekulasjoner om uheldige bindinger mellom selskapet og leger som kan forskrive medisiner.

I GSK har vi også valgt ikke lenger å honorere leger for å holde foredrag for kolleger og annet helsepersonell. Hensikten er å fjerne risiko for økonomiske insentiver og tvil om uheldige bindinger som følge av dette. Enkelte har likevel ønsket å bidra med sin fagkunnskap på våre møter uten betaling, noe vi har satt pris på.

17 MILLIONER KRONER. Vi forventer ikke at helsepersonell skal holde foredrag gratis. Vi ønsker å ytterligere heve kompetansen blant egne ansatte slik at vi selv kan formidle kunnskap om våre terapiområder til helsepersonell. GSK vil fortsatt bidra til kompetanseheving av helsepersonell gjennom egne fagmøter.

I 2015 utbetalte GSK totalt ca 17 millioner kroner til helsepersonell i Norge. Disse fordelte seg slik (angitt i kroner):

• Ca 11 millioner på klinisk forskning i Norge

• 3 millioner i støtte til Røde Kors’ malariaarbeid

• Ca 2 millioner på annonsering i fagtidsskrifter eid av foreninger for helsepersonell

• Ca 400.000 på utstillinger ved arrangementer i regi av slike organisasjoner

• 266.000 til helsepersonell for oppdrag utført i 2014 (utbetalt i 2015)

• 214.000 til helsepersonell for oppdrag utført i 2015

Vi har tro på at åpenhet og bevisstgjøring omkring verdioverføring mellom legemiddelindustri og helsepersonell vil øke tilliten til dette nødvendige samarbeidet. Vi er også glade for å se at de største investeringene vårt selskap gjør i Norge i 2015 går til kliniske studier for å utvikle nye medisiner.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS