ALVORLIG: Det er alvorlig når en hel yrkesgruppe så tydelig fremmer mistillit mot helsepolitikerne over at deres arbeidssituasjon blir tatt på alvor.

Foto: Vidar Sandnes

Tilliten som forsvant

Allmennlegelederens blå lys for fastlegeordningen er i ferd med å brenne ut.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Siri Gulliksen Tømmerbakke Foto: Julie Kalveland

«VI SKAL FØRST redde fastlegeordningen», fastslo opposisjonspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap) overfor Dagens Medisin under valgnatten i september i fjor. Dette skulle vise seg å bli mer krevende enn først antatt for den påtroppende helseministeren, som har måttet håndtere både en oppblussing av pandemien og en flyktningstrøm i løpet av de første par månedene på vakt.

Riktignok fikk hun gjennom 50 legevakt-millioner og 50 ALIS-millioner i tilleggsproposisjonen, men dette er dessverre et altfor lite plaster på et altfor stort sår.

I MARS i år kom rapporten fra Helsedirektoratet om status for fastlegeordningen, snart to år etter den ble vedtatt i Stortinget. «Det er behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt», skriver direktoratet blant annet. I perioden fra første kvartal 2020 til fjerde kvartal i 2021 har antallet fastleger økt med bare 59.

I samme periode begynte 572 nye leger. 513 sluttet. Av dem var halvparten under 50 år og en firedel under 40 år. En av dem er Verdal-fastlegen Kjetil Sørdal Klungre, som har sagt opp sin stilling fra 1. september. Under Allmennlegeforeningens våruke nylig satte han ord på hva mange, om ikke alle, fastleger tenker om politikere og løfter som ikke blir holdt: «Vi tror ikke på dere lenger!».

Hvor mange fastleger har vi å miste?

DET ER ALVORLIG når en yrkesgruppe, som av de samme politikerne stadig blir trukket frem som grunnmuren i det offentlige Helse-Norge, så tydelig fremmer mistillit mot helsepolitikerne over at deres arbeidssituasjon blir tatt på alvor. Klungre har allerede sagt opp, og han blir neppe den siste. Hvor mange fastleger har vi å miste?

Helsedirektør Bjørn Guldvog har allerede advart mot følgene av ikke å prioritere fastlegeordningen høyt nok. Nå setter også direktørene i de fire regionale helseforetakene ord på sine bekymringer for at en ytterligere svekket fastlegeordning vil true kapasiteten i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

DET ER IKKE funnet rom i verken tilleggsproposisjonen eller utkast til revidert nasjonalbudsjett for de tiltakene som fastlegene mener er nødvendig for å snu utviklingen – og for gjenvinne tilliten til myndighetene: En økning i basistilskuddet.

Og mens opposisjonspolitikerne innrømmer svikt og lover bot og bedring, peker posisjonspolitikerne mot Statsbudsjettet for 2023.

Allmennlegelederens blå lys for fastlegeordningen er i ferd med å brenne ut. Så gjenstår det å se om flammen fortsatt lar seg gjenopplive når regjeringens første statsbudsjett legges frem i høst.

Powered by Labrador CMS