BA OM FORLENGELSE: Helse- og omsorgsdepartementet ved statsråd Bent Høie ønsket en forlengelse av fullmaktsbestemmelsene.

Foto: Vidar Sandnes

- Fortsatt usikkerhet om hvordan pandemien vil utvikle seg

Kongen har besluttet at fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven forlenges frem til 6. juni. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Fullmaktene i helseberedskapsloven kan benyttes når det er stor sannsynlighet for en ekstraordinær krise, og konsekvensene for befolkningens liv og helse kan bli alvorlige. Fullmaktene i helseberedskapsloven ble først tatt i bruk for å håndtere utbruddet av Covid-19 i en kongelig resolusjon den 6. mars og har siden blitt forlenget for en måned av gangen. 

Nå gir en ny kongelig resolusjon en ytterligere forlengelse fra 6. mai til 6. juni.

- Det er i dag fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil utvikle seg, i en periode fremover med gradvis mer åpning av samfunnet. Dette kan tilsi behov for hjemler til raskt å innføre tiltak etter helseberedskapsloven, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sin tilrådning.

Kan bli aktuelt å flytte personell

I sin vurdering skriver departementet at det også kan bli aktuelt å benytte seg av flere av mulighetene unntaksbestemmelsene gir, deriblant flytting av personell:

− Det kan være aktuelt å beordre og omdisponere helsepersonell både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Det kan også være behov for å beordre personell til å jobbe utover ordinær arbeidstid og eventuelt geografisk omfordeling/flytting, heter det fra departementet.

- Det meldes, særlig fra Oslo og helseregion Sør-Øst, om økt personellbehov i spesialisthelsetjenesten. For kommunene er personellbehovet kritisk over hele landet, også som følge av opptrapping av testaktivitet.

Det kan også bli aktuelt "å omdisponere personell på tvers av de ordinære ansvarslinjer, samt eventuelt å etablere egne enheter, f.eks egne
behandlingsenheter for smittede" og å etablere "egne enheter for en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene" skriver departementet.

Powered by Labrador CMS