FÅR SPØRSMÅL: Marte Kvittum Tangen har fått en rekke henvendelser om de nye medikamentene som har som mål å forebygge alvorlig covid-19.

Foto: Vidar Sandnes

Nye covid-legemidler reiser spørsmål blant fastleger – lover avklaringer

– Det vil komme tydelig informasjon før legemidlene tas i bruk, sier allmennlege-leder Marte Kvittum Tangen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I PRINSIPPET MULIG: Overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk sier at monoklonale antistoffer i prinsippet kan rekvireres på godkjenningsfritak, men det ventes fortsatt på dokumentasjon om sikkerhet og effekt.  Foto: Per Corneliussen

Medieomtale av nye behandlinger med antistoffer for å forebygge alvorlig covid-19 har skapt usikkerhet blant fastleger.

Aftenposten omtalte torsdag en rekke nye legemidler til bruk mot covid-19 som er på vei ut på markedet. Etter at saken ble publisert har leder Marte Kvittum Tangen i Norsk allmennmedisinsk forening, fått en rekke spørsmål fra fastleger om hvem som bør få de aktuelle behandlingene.

Tangen vil berolige fastleger som lurer på hvordan de skal forholde seg til de nye medisinene.

– Det er viktig å få med seg at det er snakk om helt nye legemidler som ikke er godkjente i EU ennå. Hvis de blir godkjent, vil fastlegene få tydelig informasjon om hvilke pasienter som skal henvises til slik behandling, sier hun til Dagens Medisin.

Ulike medikamenter

Det er flere medikamenter som er under utvikling på nåværende tidspunkt. Såkalte monoklonale legemidler har som mål å hindre at personer som er smittet utvikler alvorlig covid-19, ved hjelp av kunstige antistoffer. Dette er en behandling som gis intravenøst.  Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) jobber med å vurdere fire slike medikamenter og har gitt foreløpig anbefaling om bruk. Nå vurderes effekt og sikkerhet, og godkjenning kan foreligge i løpet av året.

Det jobbes også med å utvikle antivirale medisiner. Disse kommer i tablettform og skal hemme viruset i å formere seg.

Når det gjelder de monoklonale legemidlene vil det ikke være aktuelt at fastlegene skal stå for behandlingen, ifølge Tangen.

– Dette er intravenøs behandling som skal gis på sykehus, så her vil det kun være snakk om at fastlegen skal henvise pasienter videre. Hvis det kommer andre typer legemidler som kan være aktuelle å bruke i allmennmedisin, vil det uansett også komme tydelige retningslinjer før de tas i bruk.

– Helt enige

Til Aftenposten sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk at det blir fastlegenes oppgave å vurdere bruken, men han viser samtidig blant annet til at Statens legemiddelverk har foreslått at det opprettes et fagorgan som kan råd om hvordan legemidlene eventuelt skal brukes.

– Jeg støtter Kvittum Tangens uttalelser, sier Hortemo til Dagens Medisin.

– I artikkelen orientert om legemidlene som er til vurdering i EMA. Etter min vurdering er det ikke aktuelt å ta i bruk disse legemidlene nå. Når de blir godkjent forutsetter vi at et fagorgan er på plass og kan gi råd – både om medisinene i det hele tatt skal benyttes, hvilke medisiner som i så fall skal benyttes og hvem som skal få dem, sier legen.

– Vi forutsetter at det gis tydelige råd til fastlegene når tiden er moden.

– I artikkelen sier du at «norske leger kan rekvirere de monoklonale antistoffene via ordningen med godkjenningsfritak»?

– I prinsippet kan de det, og noen av legemidlene er antagelig tilgjengelige, men her bør det komme klare anbefalinger. Vi venter på bedre dokumentasjon av både effekt og sikkerhet. Etter min mening er at tiden ikke er moden til å ta medisinene i omfattende bruk ennå.

Ser på saken

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har mottatt Legemiddelverkets oppfordring om å opprette et fagorgan. SLV har foreslått at organet at kan være underlagt Helsedirektoratet.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc sier til Aftenposten at Helse- og omsorgsdepartementet nå ser på hvordan det kan legges til rette for faglig riktig bruk av legemidler mot covid-19 utenfor sykehus.

Powered by Labrador CMS