Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver i RVTS Øst sier verktøyet er en god løsning som vil være til hjelp for de som arbeider med kriser og katastrofer. 

Foto: RVTS Øst

Lanserer verktøykasse for psykososial beredskap

Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Øst har utviklet et nettverktøy for kriser og katastrofer i kjølvannet av Covid-19-pandemien.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Pandemien har gitt mange utfordringer og gir en høy stressbelastning for ansatte i helsevesenet og hjelpeapparatet.

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, har Villa Sana mottatt mange henvendelser fra helsepersonell under koronakrisen der de melder om arbeidspress, smittefrykt og dårlig samvittighet.

Les også: Slik jobber OUS med å ivareta de ansatte

Nå har RVTS oppdatert sin verktøykasse på psykososialberedskap.no til å favne nye problemstillinger i lys av koronapandemien. Portalen inneholder informasjon om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Her finnes artikler, filmer og ressurser som skal være til hjelp ved psykososial ivaretakelse, både av kriserammede og egne ansatte. Pandemi som tema er spesielt prioritert, gitt dagens situasjon.
- At målgruppene nå kan treffe oss via nye interaktive flater, i tillegg til epost og telefon, tenker vi vil gjøre oss lettere tilgjengelig digitalt. Dette er en god løsning som vil være til hjelp for de som arbeider med kriser og katastrofer, sier prosjektleder og spesialrådgiver i RVTS Øst, Nils Petter Reinholdt i en pressemelding. 

Powered by Labrador CMS