BØR LEMPES: – Det lempes på en rekke tiltak i samfunnet, blant annet får besteforeldre møte barnebarna sine og den elektive virksomheten i sykehusene tas opp igjen. Vi har større kontroll på smittespredningen, og da mener vi at det ikke er behov for et så inngripende tiltak, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes

Vil la leger reise ut av landet

Legeforeningen mener at helsepersonell bør få lov å reise til utlandet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I over halvannen måned har det vært forbudt for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek å reise til utlandet. Den nye regelen ble innført samtidig med en rekke omfattende tiltak den 12. mars for å ruste landet mot Covid-19-pandemien. Men nå er det på tide å lette på kravene til helsepersonell, mener Legeforeningen.

– Vi gikk ikke imot utreiseforbudet da det ble innført, fordi det var behov for å begrense smitten og omorganisere kapasiteten i sykehusene. Tiden har siden blitt brukt til å få på plass god beredskap. Nå er vi inne i en annen fase, både når det gjelder smitte og beredskap, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Får henvendelser fra medlemmer

Utreiseforbud for helsepersonell

Den 12. mars vedtok Helsedirektoratet å forby helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek å reise til utlandet.Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser og er nå hjemlet i Covid-19-forskriften § 17.Helsedirektoratet har åpnet for at det i særlige tilfeller kan gis dispensasjon etter søknad. Det gjelder blant annet reise som er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold eller tungtveiende personlige forhold. Studenter som skal avlegge eksamen i utlandet kan også søke om dispensasjon.Det er ikke satt en dato for når forbudet kan oppheves.Kilder: Helsedirektoratets nettsider/Lovdata

Da forbudet ble innført, oppga helse- og omsorgsminister Bent Høie at det foreløpig ville gjelde ut april. Nå oppgir Helsedirektoratet på sine nettsider at det ikke er «satt en dato for når forbudet kan oppheves.»

– Det lempes på en rekke tiltak i samfunnet, blant annet får besteforeldre møte barnebarna sine og den elektive virksomheten i sykehusene tas opp igjen. Vi har større kontroll på smittespredningen, og da mener vi at det ikke er behov for et så inngripende tiltak. Tiden for forbud er over, sier Hermansen.

Foreningen hennes har fått flere henvendelser fra bekymrede medlemmer om forbudet.

– Dette er spesielt aktuelt for helsepersonell som ikke er norske, sier Hermansen.

– Mange av dem som jobber i Norge har bakgrunn fra andre land og behov for å reise hjem til familien fra tid til annen. Dette gjelder også medisinstudenter med lisens som studerer i utlandet.

Det er mulig å søke dispensasjon fra forbudet for medisinstudenter, men dette gjelder kun for å avlegge eksamen.

– Det er en spesiell situasjon vi står oppe i. Det er viktig at helsepersonell som kan komme til å stå lenge i beredskap av gangen får anledning til å leve et så normalt liv som mulig ellers, mener Hermansen.

Vil ha like regler

Hun understreker at hun mener at arbeidstaker og arbeidsgiver bør ha god kontakt angående eventuelle reiser og følger det kan få.

– For eksempel kan karantenetiden inkluderes i egen ferie.

Legeforeningen mener det er behov for tilsvarende regler for viktige yrkesgrupper.

– Det bør være like regler for helsepersonell som for annet kritisk personell, som for eksempel politi og lærere.

– Regner med samarbeid

I et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidige endringer i helseberedskapsloven, skriver Legeforeningen at foreningen mener det er «høyst usikkert om man har hjemmel til å forby alle leger å forlate riket».

Foreningen viser blant annet til at det i grunnloven heter at «ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt.»

– Vil dere gå til rettslige skritt for å få fjernet forbudet?

– Vi regner med et godt samarbeid med myndighetene om dette. Tiden er ikke inne for kraftige reaksjoner, verken fra myndighetene sin side eller vår side. Men vi håper å få støtte fra myndighetene for vårt syn.

– Hvordan vil samfunnet reagere om forbudet fjernes, tror du?

– Jeg tror folk vil ha forståelse for at inngripende tiltak som var viktige i starten nå kan fjernes, og at helsepersonell kan få mer frihet.

Kritisk til manglende sluttdato

UTEN SLUTTDATO: Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk sykepleierforbund, liker ikke at utreiseforbudet mangler sluttdato. Foto: Vidar Sandnes

Leder for Norsk Sykepleierforbund er ikke fornøyd med at det ikke er kjent når utreiseforbudet avvikles.

– Våre medlemmer er innforstått med myndighetenes utreiseforbud og forstår bakgrunnen for dette, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Dagens Medisin.

Hun oppgir at forbundet ikke er kjent med at det har kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om forbudet, og at forbundet stiller seg avventende. Larsen er likevel kritisk til at det kun er oppgitt at det ikke er satt en dato for når forbudet oppheves.

– Vi liker ikke at sluttdato mangler. Vi forventer at utreiseforbudet vurderes jevnlig, og oppdateres raskt ut ifra situasjonen, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS