SKAL UNDERSØKES: Helsedirektoratet anbefaler nå blant annet at alle barn med symptomer på covid-19 i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for korona. Foto: Getty Images

SKAL UNDERSØKES: Helsedirektoratet anbefaler nå blant annet at alle barn med symptomer på covid-19 i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for korona.

Foto: Getty Images

Oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og fastleger

Helsedirektoratet svarer på KS sin kritikk i forbindelse med en ny retningslinje for oppfølging av syke barn med å oppfordre kommune-administrasjonene og legene til å samarbeide.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helsedirektoratet la denne uken frem nye anbefalinger for oppfølgingen av syke barn under covid-19-pandemien. Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre, har ytret kritikk mot at organisasjonen ikke ble involvert i arbeidet.

– Det er alltid klokt å involvere dem det gjelder når det skal utarbeides faglige anbefalinger. I dette tilfellet ser det ut til at kommunene ikke er involvert – heller ikke KS har fått noen forespørsel. Det er i så fall uheldig, sier Snåre til Dagens Medisin.

Helsedirektoratet tar ikke selvkritikk for manglende inkludering – men inviterer organisasjonen med på neste revidering.

– Arbeidet med anbefalingene har hatt kort tidsfrist, og det har vært lagt vekt på involvering av Folkehelseinstituttet og fagmiljøene som innehar kompetanse i vurdering av syke barn, skriver avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet i en e-post til Dagens Medisin.

– KS er en viktig organisasjon og deltar i mange av arbeidsgruppene for covid-19. KS, eller de kommunene de peker på, vil også bli invitert med ved neste revisjon av denne retningslinjen.

– Må samarbeide

Snåre i KS kritiserer også at det kun er kommunene, og ikke fastlegens, ansvar som trekkes frem når det gjelder å gi barn og unge legeundersøkelse i tide, uten at det går utover smittevernet på fastlegekontor og legevakt. Snåre mener at en del av fastlegenes ansvar med dette legges over på kommuneadministrasjonen.

– Helsedirektoratets kommentar til Snåres kritikk er at kommunens administrasjon og legene må løse utfordringen i samarbeid, skriver Haug i Helsedirektoratet.

– Ansvaret for å gi barn og unge legeundersøkelse i tide er både et ansvar for kommunen og fastlegen.

Haug viser til at kommunene er lovpålagt å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

– Det innebærer at kommunene som har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten. Covid-19-epidemien har stilt krav til organisert smittevern for pasienter som kan være smittet. Kommunen har ansvar for å korrigere virksomheten for å sikre smittevernet. Kommunen løser ansvar for legetjenester ved å ansette eller inngå driftsavtale med fastleger. Legene har et selvstendig ansvar for å sin faglige virksomhet og pasientene på fastlegelisten.

Powered by Labrador CMS