MER ENN LEGER OG SYKEPLEIERE: – Jeg håper også at dette gjør at vi ser at helsetjenesten består av så mye mer enn de store gruppene, sier Kurt Rønning.

Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Fagforbundet: – Ikke overrasket over at ambulansearbeiderne er på smittetoppen

– Hele yrkesgruppen står i frontlinjen, sier nestleder Kurt Rønning i Yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Jeg er ikke overrasket over at ambulansearbeiderne ligger på toppen. Det skyldes nok ganske enkelt at de er først på stedet og har stor risiko for å komme i befatning med smittede pasienter, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet.

Han mener at årsaken til at ambulansearbeiderne toppet listen over andel koronasmittede i 2020, finnes i arbeidsforholdene til yrkesgruppen.

– Hele yrkesgruppen står i frontlinjen. For andre yrkesgrupper er det sånn at noen grupper er utsatt for smitte, men ikke andre. I ambulansetjenesten jobber 100 prosent i en utsatt posisjon for å bli eksponert for viruset, sier Rønning.

Fagforeningslederen viser til at det for eksempel vil være forskjell på smitterisikoen for sykepleiere som jobber med covid-19-pasienter i en intensivavdeling og sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten i et område med lavere smittetrykk.

Rønning viser også til at det var problemer med å få tak i smittevernutstyr i starten av pandemien.

–Dette gjaldt også for ambulansearbeiderne, men jeg opplever at en har vært veldig flinke til å bruke smittevernutstyr.

- Tar smittevern på alvor

Rønning sier at tilbakemeldingene han har fått fra tillitsvalgte går på at ambulansearbeiderne er opptatt av være forsiktige.

– Min oppfatning er at dette er en gruppe som tar smittevern på alvor, både på jobb og utenom, sier Rønning.

– Andelen smittede er høy sammenlignet med andre, men som helhet har gruppen gjort en fantastisk jobb med å holde smitten nede.

– Det er en høy andel positive tester blant ambulansearbeiderne sammenlignet med andre grupper. Er ambulansearbeidere gode nok til å teste seg?

– Jeg har ikke inntrykk av noe annet. Jeg har ikke spesifikt sjekket dette, men noen har nok høyere testfrekvens enn andre. Slik vi ser forskjell på vaksineringen i ulike regioner, tror jeg også at det vil være forskjeller på testing i regionene, og at det er forskjeller fra foretak til foretak.

- Kan tenke seg at mange er slitne

– Hva tenker du om at FHI sier at de vurderer å endre kommunikasjonen?

– Det ser jeg på som positivt. Jeg tror det kan være nyttig å kontinuerlig vurdere informasjonsflyt og virkemidler for å demme opp for smitte.

Rønning viser til tall fra Statistisk sentralbyrå har vist at mengden oppdrag for ambulansearbeidere har økt. Fra 2011 til 2017 økte oppdragsmengden fra 600.000 til 700.000, men at tjenesten kun hadde 12 flere ambulanser, ifølge Ambulanseforum.

– Dette er en tjeneste som over tid har manglet ressurser. Når arbeidstakerne blir så travle og oppdragsmengden øker, og desinfeksjon gjør at det tar lengre tid, så kan en tenke seg at mange er slitne. Når en blir sliten så gjøres flere feil. Det gjelder ikke bare for ambulansearbeidere. Tilstrekkelig med ressurser og det å sørge for å få nok hvile i løpet av arbeidsperiode er viktig, sier Rønning.

Håper alle vil regnes med

– Det er viktig at vi har tall på dette og at det følges med på tallene og at en endrer arbeidsmetoder og fokus ut fra behov, for å demme opp for smitte best mulig, sier Rønning. 

Han er glad for at det rettes fokus mot flere enn de største ansattegruppene innen helsetjenesten som leger og sykepleiere.

– Jeg håper at tallene gjør at alle tas med når det planlegger og snakkes om helsefeltet, og ikke bare de største gruppene, som alltid vil høres best.

Powered by Labrador CMS