FORDELER OG ULEMPER: Man bør vente i syv uker etter at en person har hatt koronavirusinfeksjon med å operere dem, konkluderes det i en stor global studie. Men fordelene må veies mot ulempene en utsettelse fører med seg, understrekes det.  Foto: Colorbox

FORDELER OG ULEMPER: Man bør vente i syv uker etter at en person har hatt koronavirusinfeksjon med å operere dem, konkluderes det i en stor global studie. Men fordelene må veies mot ulempene en utsettelse fører med seg, understrekes det. 

Foto: Colorbox

Studie: Kirurgi bør utsettes i minst syv uker etter koronasykdom

For å redusere risiko for død, bør man vente i minst syv uker med å operere pasienter som har gjennomgått en Covid-19-infeksjon, konkluderes det i en stor global studie. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Mer enn 15.000 medforfattere fra 116 land står bak studien som ble publisert i går kveld i Anesthesia, tidsskriftet til Association of Anesthetists.

Det gjør dette til den største samarbeidskirurgiske studien som noensinne er gjennomført globalt.

– Ikke overraskende
Studien konkluderer med at kirurgi bør utsettes i syv uker etter at pasienten har testet positivt for SARS-CoV-2. Dette fordi data som er samlet inn fra 116 land viser at kirurgi som finner sted mellom 0 og seks uker etter diagnose er assosiert med økt dødelighet.

– Funnene er i tråd med kunnskap og anbefalinger for andre lungebetennelser og infeksjonssykdommer, som influensa, i forkant av planlagt kirurgi. Man må tilstrebe et intervall før kirurgi der dette er mulig for å redusere risiko ved narkose og stor kirurgi. Denne studien bekrefter at dette også gjelder pasienter med covid-19, noe som ikke er overraskende, sier Kjetil Søreide, overlege ved Gastrokirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og professor ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen (UiB).

Les også: Symptomfri covid gir økt risiko ved kirurgi

Målte 30 dagers dødelighet
Selv om det fra før av er kjent at koronavirusinfeksjon på operasjonstidspunktet øker dødeligheten blant pasientene, har det vært forsket lite på hvor stor utsettelsen bør være.

Denne internasjonale multisenterstudien omfattet 140.231 pasienter, fra 1674 sykehus i 116 land, som ble operert i oktober 2020.

Fordelene med å utsette en operasjon må balanseres mot den potensielle risikoen ved en utsettelse. Aneel Bhangu, kirurg ved University of Birmingham

Sykehusene som deltok inkluderte alle pasienter som ble operert. Pasienter som ble smittet etter operasjonen ble ekskludert fra studien. Det primære endepunktet var 30-dagers postoperativ dødelighet.

Må balanseres mot risiko 
Studiens hovedforfattere er dr Dmitri Nepogodiev (folkehelse) og dr Aneel Bhangu (kirurg) ved University of Birmingham, Storbritannia.

– Vi fant at pasienter operert 0 til seks uker etter SARS-CoV-2-infeksjonsdiagnose, hadde økt risiko for postoperativ død. Det samme gjaldt pasienter med pågående symptomer på tidspunktet for operasjonen, sier Nepogodiev i en kommentar.

– Derfor anbefaler vi at kirurgi, når det er mulig, bør utsettes i minst syv uker etter et positivt SARS-CoV-2-testresultat, eller til symptomene forsvinner hvis pasienter har pågående symptomer i syv uker eller mer etter diagnosen, fortsetter han.

– Avgjørelser angående utsettelse av kirurgiske inngrep bør vurderes pasient for pasient. Fordelene med å utsette en operasjon må balanseres mot den potensielle risikoen ved en utsettelse, legger Bhangu til.

COVIDSurg Collaborative er et globalt snettverk av over 15 000 kirurger som jobber sammen for å samle en rekke data om COVID-19-pandemien.

Hovedfunn:

  • Tiden fra SARS-CoV-2-diagnose til kirurgi var 0-2 uker hos 1144 pasienter. 3-4 uker hos 461 pasienter, 5-6 uker hos 327 pasienter, 7 uker eller mer hos 1205 pasienter. 137.590 pasienter hadde ikke SARS-CoV-2-infeksjon.
  • 30-dagers dødelighet hos pasienter som ikke hadde SARS-CoV-2-infeksjon var 1,5 prosent.
  • Dødeligheten økte hos pasienter operert 0-2 uker (4 prosent), 3-4 uker (4 prosent) og 5-6 uker (3,6 prosent), men ikke 7-8 uker (1,5 prosent) etter SARS- CoV-2 diagnose.
  • Etter en forsinkelse på syv uker eller mer hadde pasienter med pågående Covid-19-symptomer høyere dødelighet enn pasienter hvis symptomer hadde forsvunnet eller som hadde vært asymptomatiske.
Powered by Labrador CMS