Etter at en topp i influensaaktiviteten ble passert i julen, har aktiviteten gått ned de første ukene på nyåret. FHI utelukker likevel ikke at det kan komme en ny topp på senvinteren.

FHI: Influensasesongen fortsetter

Sesongens influensautbrudd fortsetter. Aktiviteten er relativt stabil etter nedgang de siste ukene, viser FHIs ukesrapport.

Publisert

Vinterens bølge av covid-19 er på retur, mens det de siste ukene har vært en økning av RS-virus infeksjoner, melder Folkehelseinstituttet.

Det ble rapportert om 146 nye innleggelser med RS-virusinfeksjon i uke 3, altså i forrige uke. Til sammenligning var tallet 104 uka før og 71 uka før det igjen. Forekomsten har dermed økt de siste ukene, men andelen positive prøver er fortsatt lav sammenlignet med samme tid i fjor.

Nedgang i covidrelaterte innleggelser

Antallet nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 har gått ned siden uke 50. I forrige uke var det registrert 165 innleggelser, etter 228 uka før, ifølge FH. De legger til at manglende data fra enkelte helseforetak medfører større etterslep enn normalt.

I forrige uke ble det registrert én ny innleggelse i intensivavdeling med covid-19, sammenlignet med fire i uka før.

Det ble registrert 40 covid-19 assosierte dødsfall i uke 2, mot 39 i uke 1. Midlertidige problemer med data fra Dødsårsaksregisteret medfører at data om covid-19-assosierte dødsfall fra uke 2 må «må tolkes med varsomhet», mens data for uke 3 er ukomplette, står det i rapporten.

Utelukker ikke ny topp

Etter at en topp i influensaaktivitet ble passert i julen, har aktiviteten som vanlig gått ned i de første par ukene på nyåret. Fallet har nå flatet ut, og for enkelte indikatorer kan det anes en ny stigning, melder FHI.

Det har vært en nedgang i antall nye influensainnleggelser til 185 i uke 2, mot 256 i uke 1. Tallene ventes å bli oppjustert.

Det er hovedsakelig influensavirus A som påvises. Blant disse er andelen H3N2 virus økende, mens andelen H1N1 virus er avtar tilsvarende.

– Vi kan ikke se bort fra en ny tilvekst mot en andre topp på senvinteren, slik det har vært i mange tidligere influensasesonger, skriver FHI.

Powered by Labrador CMS