FHI: Delta-varianten krever årvåkenhet

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i forbindelse med en ny risikorapport at covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men at Delta-varianten dominerer og at stadig flere smittes, noe som skaper usikkerhet og krever årvåkenhet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, uttaler overlege Preben Aavitsland. Foto: FHI
– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, uttaler overlege Preben Aavitsland. Foto: FHI

FHI har publisert en ny risikorapport med spesiell oppmerksomhet på fremveksten av Delta-varianten av Sars-CoV-2. FHI skriver på sin side at de vurderer den samlede risiko knyttet til covid-19-epidemien i Norge i august-september som liten. Det kan komme økning i antall smittede, men FHI vurderer at antallet alvorlige sykdomstilfeller som fortsatt lavt og med forholdsvis små konsekvenser. Samtidig maner FHI til årvåkenhet fordi situasjonen raskt kan endre seg.

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, fordi Delta-varianten gir en viss grad av usikkerhet framover, uttaler overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Land med god vaksinasjonsdekning ser ut til å klare seg godt

Delta-varianten er nå den dominerende varianten i Norge, Europa og store deler av verden. I uke 29 ligger det an til en større økning av antall påviste tilfeller fra uken før enn på flere måneder, skriver FHI i rapporten.

– Mange steder fører dette til en økende epidemi, men land med god vaksinasjonsdekning ser likevel ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, uttaler Aavitsland.

I rapportens hovedpunkter står det at noen utenlandske studier antyder at Delta-varianten gir økt risiko for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa-varianten, men at norske data foreløpig ikke tyder på en slik sammenheng i Norge. Sammenhengen gjelder uvaksinerte.

Aavitsland viser til at Delta-varianten er mer smittsom og sprer seg lettere enn Alfa-varianten, og at Delta-varianten i større grad ser ut til å kunne smitte dem som bare har fått én vaksinedose. Rapporten viser til foreløpige data som indikerer at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av Delta-varianten, 35-56 prosent, enn av Alfa-varianten, 55-70 prosent. Beskyttelse etter to doser er svært god, 88 prosent, skriver FHI. Og beskyttelse mot alvorlig sykdom er høy etter både én og to doser.

– Vaksinasjon bidrar til kontroll

FHI ser det som middels sannsynlig at det i Norge blir en smitteøkning i perioden august-september, kanskje opp mot to til tre tusen tilfeller per uke. Det er lite sannsynlig at epidemien i denne perioden blir like stor som tidligere bølger. FHI skriver at det som blir avgjørende er vaksinasjon og balanse mellom forhold som fremmer og hemmer smittespredning.

I sak på FHIs side blir Avitsland spurt om det er mulig å angi noen terskel for flokkimmunitet.

– Det er stor usikkerhet knyttet til dette, og det er derfor lite hensiktsmessig å angi en slik terskel. I stedet understreker vi at all vaksinasjon bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll i Norge. Vaksinasjon vil forbli vårt viktigste middel til å holde epidemien under kontroll i samfunnet og det beste middelet for den enkelte for å unngå sykdom og smitte til andre, uttaler Aavitsland.

Powered by Labrador CMS