TILLIT: – Dette er veldig gledelige resultater som tyder på at helsepersonell i Norge har stor tillit til koronavaksinasjonsprogrammet og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, uttaler overlege Ellen Furuseth ved FHI. Illustrasjonsbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Stor oppslutning om koronavaksine blant helsepersonell

En spørreundersøkelse gjennomført blant helsepersonell fra 16. til 30. juni viser at av flertallet av helsepersonell som ikke enda er vaksinert mot covid-19, ønsker å ta vaksine.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Blant 3886 respondenter svarte 82 prosent at de hadde tatt vaksinen, og 15 prosent svarte at de kommer til å ta vaksine når de får tilbud om det. Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette er veldig gledelige resultater som tyder på at helsepersonell i Norge har stor tillit til koronavaksinasjonsprogrammet og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, uttaler overlege Ellen Furuseth ved FHI.

FHI skriver at vaksineviljen samlet sett var gjennomgående høy i ulike aldersgrupper, ulike yrkeskategorier av helsepersonell og helsepersonell med annet fødeland enn Norge. Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse der deltakerne delvis ble rekruttert via panel hos Norstat, og delvis via åpen link delt i sosiale medier.

– Etter hvert som alt helsepersonell har fått tilbud om vaksine, vil registerdata over vaksinasjonsdekning blant helsepersonell, gi sikrere kunnskap om det reelle vaksineopptaket i gruppen og i ulike undergrupper.

Videre skriver FHI at undersøkelsen har noen begrensninger, blant annet på grunn av mulighet for skjevheter i hvem som svarer og ikke.

– Men det ser veldig lovende ut at så mange av de som ikke enda hadde fått et tilbud sier at de kommer til å ta koronavaksine, uttaler Furuseth.

Powered by Labrador CMS