Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU, og medlem av ekspertgruppen som nå skal se på hvilke samfunnsøkonomiske effekter koronatiltakene får. Arkvifoto.

Foto:

Vurderer de samfunnsøkonomiske effektene av koronatiltakene

Ekspertgruppen som skal vurdere de samfunnsøkonomiske effektene av smitteverntiltakene i Norge den siste tiden, skal levere sin første rapport mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det er finansministeren og helse- og omsorgsministeren som har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg, og Helsedirektoratet har fått ansvaret.

Ekspertgruppen, som ble satt ned forrige uke, ledes av sjef for Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, professor Steinar Holden, skal se på de samfunnsøkonomiske effektene av smitteverntiltakene i Norge under koronakrisen.

Dette er medlemmene av utvalget, som mandag leverer sin første rapport:

  • Steinar Holden (UiO) - leder
  • Thomas von Brasch (SSB)
  • Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
  • Jon Magnussen (NTNU)
  • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
  • Tone Evje (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Vegard Hirsch (Finansdepartementet)
  • Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)
  • Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet)

Ifølge Finansdepartementet skal slike vurderinger skal gjennomføres ved endringer av eksisterende tiltak og beslutninger om nye tiltak.
–  Det skal utredes hvordan de negative økonomiske konsekvensene av gjeldende smittevernstiltak kan reduseres ved bedre målretting av tiltakene, heter det fra departementet.

Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak

I mandatet heter det videre at gruppen primært skal beregne de realøkonomiske virkningene av tiltakene, og at beregningene de gjør skal brukes som grunnlag for valg og dimensjonering av tiltak, blant annet,

–  Et viktig formål er å få fram alternativer som kan minimere negative samfunnsvirkninger. Beregningene må belyse og vurdere hvordan usikkerhet bør håndteres og hvordan data kan hentes inn for å gjøre avveiningene sikrere.

Betydningen av alternative/supplerende tiltak til smittevern skal også vurderes, herunder økt kapasitet i helsevesenet og beskyttelse/isolasjon av grupper som er særlig sårbare ved smitte.

Vurderingene baseres på oppdaterte tall og beregninger fra FHI om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak.

Powered by Labrador CMS