INTERNASJONAL UNDERSØKELSE: Respondenter fra 89 land svarte på spørreundersøkelsen.

Foto: Skjermbilde/EASD 2020

– Telemedisin kan bli en ny måte å bedre diabetes-behandlingen

En internasjonal spørreundersøkelse tyder på at mange personer med type 1-diabetes er positive til å fortsette med fjern-oppfølging i fremtiden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Da covid-19-pandemien kom måtte helsetjenesten i mange land legge om behandlingen av sine pasienter. Mange steder har dette ført til at fjern-oppfølging som telefon- og videokonsultasjoner har blitt vanlig. En spørreundersøkelse som legges frem på den årlige kongressen til the European Association for the Study of Diabetes (EASD) onsdag, viser at mange har vært fornøyde med omleggingen.

Over 7.000 pasienter med type 1-diabetes i 89 land har svart på spørsmål om den medisinske oppfølgingen under covid-19-pandemien, i en studie som også publiseres i tidsskriftet Endocrinology, Diabetes & Metabolism onsdag.

 28 prosent av de spurte hadde brukt telemedisin under pandemien. Tre fjerdedeler av disse var positive til å fortsette bruken av slike løsninger også etter at pandemien er over.

– Telemedisin kan bli en alternativ måte å forbedre effektiviteten og kostnadseffektiviteten av oppfølging for personer med diabetes, også etter pandemien, sier forsker Sam Scott ved Universitetet i Bern i Sveits i en uttalelse.

Tre av ti fikk avlysninger

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av tjenesten Surveymonkey fra 24. mars til 5. mai i år. De fleste respondentene er fra USA, Storbritannia og Sveits.  

30 prosent av de spurte oppga at pandemien hadde innvirkning på tilgangen til helsetjenesten på grunn av at avtaler om fysisk oppmøte ble avlyst.

Mer enn én av fire fikk oppfølging via telefon (72 prosent) eller videosamtaler (28 prosent). 86 prosent av de spurte, mente at fjern-oppfølgingen var nyttig og 75 prosent planlegger å ha slik oppfølging i fremtiden.

Ikke aldersavhengig

På en pressekonferanse tirsdag understreket Scott at det var en svært spesiell situasjon da covid-19-pandemien slo til.

– På grunn av de raske endringene i situasjonen ved starten av pandemien, var det stor usikkerhet, sier Scott, og viste til at manglende informasjon om følgene av viruset for personer med type 1-diabetes var ukjente på tidspunktet da undersøkelsen ble utført, sier Scott.

– Interessant nok, ser alder og utdanningsnivå ikke ut til å påvirke folks oppfattelse av telemedisin. Vi hadde mange på over 60 år som svarte, og som mente at dette var nyttig. Det antyder at dette er noe som ikke bare bør brukes for yngre pasienter.

Mindre fornøyd ved dårlig kontroll

– Dårlig glukosekontroll ser imidlertid ut til å ha en sammenheng med negativ opplevelse av telemedisin som nyttig, spesielt blant menn, sier Scott.

Glukosekontroll var positivt assosiert med en positiv oppfatning av telemedisin.  45 prosent av de mannlige respondentene med dårlig glukosekontroll, definer som HbA1c > 9 prosent, mente at telemedisin er mindre nyttig, sammenlignet med dem med lavere HbA1c.  

Flere svakheter

På spørsmål om det er mulig å generalisere funnene til den generelle diabetes-befolkningen, svarer Scott:

– Det er mange svakheter ved denne studien, det vil jeg si. Om vi kunne gått tilbake ville vi spurt andre typer spørsmål. Det var mye som endret seg raskt på dette tidspunktet og vårt formål var bare å få informasjon i klinikken slik at vi kunne tilpasse oss. Vi hadde ikke tenkt å publisere dette, sa forskeren.

Det var også en plan om å følge opp prosjektet over tid, men det ble lagt bort.

– Vi ville bruke dette gjennom hele pandemien og se på hvordan land reagerte i ulike faser og sammenligne, men det ble vanskelig å holde på momentum i responsene. Samtidig vet vi heller ikke om det er slik at de som sliter mest ikke har tid til å svare på en undersøkelse.

Powered by Labrador CMS