Brystkreft gir plager i arm og skulder

En tredel av brystkreftpasienter som har blitt behandlet kirurgisk og med stråleterapi, har nedsatt bevegelighet i arm og skulder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Bevegelighetsproblematikk affiserer i større grad livskvalitet enn lymfødem i armen. Dette fant fysioterapeut og stipendiat Inger-Lise Nesvold ut da hun undersøkte i overkant av 250 brystkreftpasienter.

Pasientene hadde etter kirurgi fått strålebehandling mot brystveggen og armhulen, og de fleste hadde fått cellegift som ofte var kombinert med hormonbehandling.

Bevegelighet og ødem
I tilegg til den store andelen med nedsatt bevegelighet, var én av syv pasienter plaget av lymfødem i armen.

Plager i arm og skulder var mindre hyppig pasientene der det ble gjort brystbevarende kirurgi.

Nedsetter livskvalitet
Et spørreskjema kartla flere aspekter hos brystkreftpasientene. Problemer med arm/skulder var assosiert med nedsatt fysisk og mental livskvalitet.

Nesvold fant også at pasientene med nedsatt bevegelighet hadde signifikant dårligere livskvalitet, sammenlignet med pasienter med lymfødem i armen.

Dårligere helse
Sammenlignet med kvinner uten problemer med arm og skulder, var flere av pasientene med problemer ute av arbeidslivet, de trente mindre og rapporterte dårligere helse.

Undersøkelsen avdekket også at selvrapporterte plager med arm/skulder og livskvalitet, var relativt stabile fra fire til syv år etter behandling for brystkreft.

Bevegelighet viktigst
Nesvold understreker behovet for god oppfølging av brystkreftopererte som får kirurgi og stråleterapi. Hun viser også til at problemer med bevegelighet av overekstremitetene bør vies større oppmerksomhet i framtiden, mens det tidligere har blitt rettet størst fokus mot lymfødem.

Nesvold disputerer ved Radiumhospitalet 6. mai.

Powered by Labrador CMS