Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2013-10-16

Osloprosessen må granskes bredt!

Enda en av sjakkbrikkene i den skandalebefengte Osloprosessen – Hulda Gunnlaugsdottir – har falt. Sånn måtte det gå etter at AHUS-styret faktisk mannet seg opp til å stoppe hennes konfrontasjonslinje overfor egne ansatte. I en fase der sykepleierne på AHUS, og særlig de på Intensivavdelingen, sluttet i flokk og følge i frustrasjon og fortvilelse over et sykehus med underdimensjonert kapasitet, valgte Gunnlaugsdottir det dummeste av alle mottrekk: Å kjefte på dem som var igjen.

Annerledes kan hennes epost til alle sykehusets ansatte fra midten av september vanskelig oppfattes. Eposten ble tydeligvis skrevet på Gunnlaugsdottirs vegne av direktør Bjarte Reve, som i sin epostsignatur presiserer at han er "Member of Forum of Young Global Leaders in World Economic Forum". Man kan bare spekulere på hvorvidt dette forum ser det som et pluss i sin omdømmebygging at et av deres medlemmer har gitt så dårlige råd til sin sjef at det førte til hennes fall.

Helseadministrativ svada
Hvis vi skal holde oss til sjakkmetaforen, var Gunnlaugsdottir høyst en løper, en springer eller et tårn i spillet om sykehusene i Osloområdet. Da selveste dronningen falt i fjor, ble avgangen pakket inn i tåkeprat som for alle utenforstående fremstod som åpenbart usannferdig. Denne gang har man ikke lagt skjul på at årsaken til avgangen er konflikt med styret. Det er kanskje et lite fremskritt, men pressemeldingen er interessant lesning på flere plan: I en liten tekst på litt over 400 ord, benyttes ordet "krevende" fire ganger og "utfordring" tre ganger.

De fleste har vel fått med seg at i moderne helseadministrativ svada betyr disse to ordene vanligvis at ting er i ferd med å gå skikkelig på ra-ta-ta. I tillegg benyttes det mer ærlige uttrykket "problem" tre ganger; til sammen utgjør disse tre ordene altså omtrent 2,5% av pressemeldingen.

Gunnlaugsdottirs skjebne er lenket til hovedstadsprosessen
Slik kan man more seg over byråkratiets tilslørende talemåter. Men sakens bakgrunn er langt fra morsom. Gunnlaugsdottirs konflikt med sine ansatte oppstod som en følge av at hun hadde påtatt seg en umulig oppgave, nemlig å lede et sykehus som på grunn av dårlig planlegging og forhastede avgjørelser har fått oppgaver det ikke er dimensjonert for.

Samtidig slaktet man Aker sykehus som var et godt lokalsykehus for Oslos nord-østre bydeler. Slik lenkes Gunnlaugsdottirs skjebne sammen med hele sykehusprosessen i Osloområdet, inkludert opprettelsen av gigantsykehuset OUS, nedleggelsen av Aker, innlemmingen av Bærum i Vestre Viken og flyttingen av en svær befolkning over til AHUS.

Granskningskommisjonens mandat må bli bredt nok!
Fylkeslegen i Oslo og Akershus har nå tatt til orde for at denne prosessen må granskes, og flere politikere ser ut til å følge ham. Dette kravet er åpenbart fornuftig, og bør raskt kunne følges opp av den nye helseministeren. Men det er uhyre viktig at granskningskommisjonen får et tilstrekkelig bredt mandat. Den umiddelbare bakgrunnen for granskningskravet er påstandene om økning i unaturlige dødsfall ved OUS i forbindelse med fusjonen. Det må man selvsagt til bunns i.

Men minst to ting til må granskes: For det første hva hovedstadsprosessen har kostet – direkte i kroner og øre og indirekte i tap av fagfolk, kompetanse og arbeidsglød. Det vil være viktig bl.a. for å få en pekepinn om hva som skal til for å få sykehusene på rett spor igjen, og fordi skattebetalerne har krav på å få vite hva pengene deres er blitt brukt til. For det andre må granskningskommisjonen se på hvordan man kunne sette i gang en så stor prosess med så dårlig oversikt over konsekvensene, herunder hvem som burde ha forstått og hvem som har feilinformert underveis. Det er viktig for å forebygge nye, liknende skandaler i fremtiden.

Kommentarer

 • N.N 17.10.2013 12.48.00

  Ja, ja Wyller. Noe enda værre er, når jernErna allerede starter igjen med å messe om effektivisering av offentlig sektor/kommunen, da bør du lytte. Da bør du begynne å fryse. Når jernErna snakker honningmykt om effetivisering av kommunen, betyr det også nedbygging av helsetjenesten i kommunen, som dermed betyr enda mer press på spesialisthelsetjenesten/sykehusene. Dette blir, av erfaring, fremført i honningmyke ord og vendinger. Bent Høie har tydeligvis glemt det jerErna gjorde, sist hun fikk styre kommunen. Jeg husker godt. Jeg biter ikke på de honningmyke ord og vendingene hennes. Jeg blir iskald når jeg hører hennes varme mumling om effektivisering av offentlig sektor. Slik jeg ser det, er det kun å dele på elektronisk utstyr i teknisk etat, over kommunegrenser, en kan effektivisere nå. I tillegg til å utvikle IKT. Sykehusene vil bule enda mer, ved jerErnas oppskrift.

 • Kåre 17.10.2013 09.49.00

  Enig med Wyller. Det trengs en ny Gjørvkommisjon for å få tatt lokket av denne "kalkede graven" og luftet ut. Det har vært servert nok løgner for å dekke over "krevende utfordringer" nå. Heldigvis er Støre (og Gunnlaugsdottirs høye beskytter) ute av stolen som handlingslammet minister med tomme ord, slik at det kan være mulig å begynne med friske øyne uten å måtte skjele til behovet for å skjule feil som er begått , først og fremst. Alt var jo i skjønneste orden på Ahus under besøkene der stod det i avisene, bare smil og glede.

 • Pasient 17.10.2013 09.15.00

  Hvis vår nye helseminister ikke forstår dette vil han pådra seg et alvorlig og kanskje ødeleggende troverdighetsproblem fremover. På meg virker Høie som en klok mann.

 • Willy 16.10.2013 23.08.00

  OUS/AHUS prosessen må absolutt granskes. En ide som i utgangspunktet brøt med det meste som er kjent om sykehus ble brutt: Så store enheter som det planlagte OUS er IKKE effektive. Hvor kom ideen fra og ikke minst - hva gikk galt underveis? Som Gjørv kommisjonen var nyttig, vil en OUS/AHUS granskning være det. Men i dag synes det å være en lammende idyll på toppen: Den nye statsekretæren Astrid Nøkleby Heiberg og avgående statsråd Støre kunngjør hverandre som ledere av hverandres fanklubber. Greit å være hyggelig. Men slik koseprat lover ikke godt for å finne hunder begravet og løfte skjelett ut av skapene. Så det må mases og jobbes for å få det til. Takk og pris har Krf, Frp og sist også Venstre krevd gransking!

 • Feil 16.10.2013 21.27.00

  Joda. Oslo prosessen kom helt skjevt ut og Ahus ble den store syndebukken med en umulig oppgave. Men hensikten med prosessen har man lett for å glemme opp i det hele der bedre samkjøring av ressurser og kontroll på en galopperende kostnadsvekst var noen av hovedmålene. Hovedmål som i utgangspunktet falt i særdeles dårlig jord blant hovedstadens selv utnevnte medisinske tåke fyrster og lakeier. Slike gigantfusjoner må derfor planlegges og styres nøye, gjerne i flere faser. Alle er vel i ettertid enige om at ikke akkurat den biten stod i det strategiske høysetet i denne prosessen. I tillegg undervurderte "de høye medisinske direktører" grovt det uformelle maktapparatet som befinner seg i organisasjoner der den menneskelige innsatsfaktor og faglig spiss kompetanse er helt avgjørende for resultatet. For når de medisinske fagfolkene setter seg på bakbeina og stiller seg på sin høye hest og nekter å flytte på seg så nytter det uansett ikke i organisasjoner som alle vet ikke kan legges ned eller flyttes til lavkostnadsland. I denne saken kan derfor skylden fordeles på adskillig flere sjakkbrikker enn kun de formelle. Medisinske tåkefyrster og lakeier har det i hvert fall vært nok av på alle kanter. Der de har tydd ut i hopetall fra keiserens manglende klær. Mens resten av landet har betalt moroa for at Oslo innbyggere ikke klarer den enkle oppgave å organisere ett helsevesen som ikke koster stri skjorta mer enn det alle andre får. I sine lefser.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!