Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tor Levin Hofgaards blogg Publisert 2015-03-05

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

Ønsker vi å behandle hele mennesket, må vi ta de praktiske konsekvensene av at somatisk og psykisk helse henger sammen. Hvordan kroppen vår fungerer, avhenger av hvordan vi fungerer psykisk og omvendt.

Få vil bestride sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Usikkerheten knyttet til en kreftdiagnose, smertene til en revmatiker, kravene om livsstilsendringer når du har fått diabetes, stiller oss overfor betydelige utfordringer, både psykologiske og sosiale. Fysisk sykdom skaper støy i sjelslivet. Det kan gå utover søvn, mestringsevne, sosial funksjon – alle sentrale faktorer for å kunne leve et godt liv. Hvordan vi takler denne støyen, vil kunne være avgjørende for hvordan sykdommen utvikler seg; hvor fort, og om vi i det hele tatt blir friske. Til nå har helsevesenet unnlatt å ta disse utfordringene alvorlig nok.

De fleste pasienter innlagt i somatisk sykehus, får hjelp av eksperter som undersøker og behandler kroppen. Men det kan ofte skorte på hjelp til å mestre kriser, eller til å leve med en kropp som risikerer å bli plaget av sykdom resten av livet. Både akutt og kronisk sykdom gir forhøyet risiko for å utvikle angst og depresjon. Ved somatiske sykehus kan opptil hver femte pasient med hjertekar-sykdommer være rammet av depresjon. Tilsvarende tall fins også for en rekke andre somatiske tilstander.

Ikke minst for kroniske smertepasienter er problemstillingen reell. Mange frykter at smertene er farlige, er oppgitte over at det ikke finnes gode lindrende tiltak og blir nedstemte på grunn av dårlig søvn og redusert livskvalitet. Dette er områder der det er mulig å sette inn behandling, og der psykologisk kunnskap kan spille en viktig rolle. At psykologisk behandling av smertepasienter virker, viser blant annet en kunnskapsgjennomgang som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjorde i 2013.

Prisen for å unnlate å ta denne kunnskapen systematisk i bruk, betales av enkeltindivider i form av økt lidelsestrykk og av samfunnet i form av forlengede sykdomsforløp og unødig press på helsevesenet. Dette er bakgrunnen for at Norsk psykologforening nå har invitert til en bred allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken der både pasientorganisasjoner og fagmiljøer inngår. Alliansen har allerede tilslutning fra Norsk Revmatikerforbund og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Alle organisasjoner, fagmiljøer, høyskoler eller universiteter som deler alliansens mål ønskes nå velkommen til å slutte seg til.

Last ned måldokument for Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken.

Klinisk helsepsykologi forutsetter tverrfaglig samarbeid der psykologen sammen med legene, sykepleieren, fysioterapeuten og ergoterapeuten og ernæringsfysiologen sørger for helhetlig behandling av pasienten. Helsepsykologien setter pasienten i sentrum og passer dermed som hånd i hanske med Regjeringens mål for «pasientens helsetjeneste».
En viktig oppgave for klinisk helsepsykologi kan være å lære pasienten å ta i bruk råd fra helsevesenet om nødvendige livsstilsendringer som følge av sykdommen. For mange av oss er kunnskap alene ikke nok til å bryte den tunge veven av vanemønstre som kan ha negativ innvirkning på sykdomsutviklingen. Spør en røyker nær deg!

Allerede i dag finnes gode tverrfaglige miljøer. Ikke minst har Diakonhjemmet sykehus gått foran gjennom etablering av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Og helsemyndighetene skal ha honnør for sin splitter nye veileder der tverrfaglighet knesettes som prinsipp i organisering av smertebehandling. Men veien er fortsatt lang fram til et reelt helhetlig helsetjenestetilbud, der psykisk helse inkluderes i behandling av somatiske helseplager uavhengig av alder, stadium av pasientforløpet og sykdomsforløpets varighet.

Derfor inviterer vil til nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken, og vi vil mer enn gjerne ha regjeringen med på laget.

Kommentarer

 • schizoaffektiv 10.03.2015 03.47.00

  Vet dere forresten hvor mange psyko-idioter som måtte til for å hoste opp en feildiagnose i psyke-vesnet? Ikke mindre enn 7. Og enda er det ingen andre enn meg som vet hva som feiler. Innkompetent, kaller jeg det. Omtrent like klinisk som en heroinmisbruker. Det tok til sammenligning 1 time hos en dyktig naturmedisiner å få diagnosen som er klinisk påvist. Har aldri i hele mitt liv tatt så mange blodprøver. Hvor mange blodprøver har du tatt, Hofgaard?

 • schizoaffekiv 10.03.2015 03.32.00

  Mer psyko-idioter? Du må ha tatt noe du ikke tålte. Livet ble MYE bedre med å hive dem ut, kappe forbindelsen til sykevesnet og å kjøre knallhardt med orthomolekylær medisin. Vitenskapelig bevist og funker som bare det. NAV vil gjerne uføretrygde, men jeg knaller på og jobber mer enn på lenge. Det burde være forbudt å være så inkompetent som det hallelujakoret det norske sykevesnet er. Levin Hofgaard er en typisk forsanger i dette koret. Det finnes ingenting "klinisk" ved det han står for. Det er regelrett mobbing og trenering de driver med. Hold dere unna psyko-idiotene, de er hverken kliniske, kurerer aldri noe og bivirkningen er at du er mer hjelpeløs og alene enn før du satte skoene innenfor døra.

 • Kroniker 06.03.2015 10.04.00

  Tiden er overmoden!

 • Lege 2 05.03.2015 10.15.00

  Vel, det er en riktig lang vei å gå hvis dere skal ha pasientene i sentrum. Mange av pasientene med kroniske tilstander og funksjonshemminger strever med å få de ulike aktørene til å samarbeide. Jeg tror problemet ligger i byråkratiet, lover og forskrifter. som også brytes, jf. kollegaen nedenfor, og i hodet til mange helsepersonell i somatikken - som ikke kan oppføre seg, som bagatelliserer og mistror pasientene på deres tankeinnhold og følelser. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har mottatt epikriser fra en somatiker som mener noe om pasientenes tanker og følelser-uten å ha spurt. Edvin Schei gjorde rede for dette i AFtenposten for en tid tilbake: Legene mener at de vet hva pasientene tenker, uten å spørre, og oppfatter pasientenes tanker som overtro- dette også uten å spørre. Så ja, vi trenger nok psykologer inn i somatikken- men først og fremst forå realitetsorientere en del helsepersonell som bør vite hvilke traumer de påfører pasientene ved å mistro dem, bagatelliisere dem, psykologisere dem- og fortelle dem hva de tenker og føler. En del kolleger har en tendens til å opphøye seg til Gud- som leser tanker og følelser. Få dem ned på jorda igjen og sørg for å lære legene, fysioterapeutene mfl. å kommunisere, så blir helsesektoren kanskje et mindre mentalt belastende sted å være for pasientene. Så hjertelig velkommen inn i somatikken- for å sjekke hodene til nevrotiske kolleger og annet helsepersonell med selvusikkerhet som de tar utover pasientene i form av krenkelser.

 • Lege 05.03.2015 09.52.00

  Jeg anbefaler deg å lese litt i ulike rapporter og krav fra FFO til departementene- så ser du hva en del av gruppen med kroniske tilstander sliter med. Mange av disse pasientene oppgir at det er ikke sykdommen i seg selv som er mest mentalt belastende (f.eks. pasienter med degenerative skivelidelser), men helsepersonell, totalt ukoordinerte helsetjenester, kommunenes lovbrudd når det gjelder å ha kompetent og nok fysioterapeuter med driftstilskudd, helsevesenets organisering, NAV, HJelpemiddelsentralen, pasientreiser, og at de sperres inne pga. at det ikke er tilpasset offenlig kommunikasjon, TT-kjøring eller tilpasninger i bygninger. En rapport ang. rehabiligering hadde en treffende tittel: " Med kjepper i hjulene". De pasientene jeg kjenner, er ikke redd for smerten, de har mye og korrekt kunnskap, de håndterer smerten bra- og håndterer et svært vanskelig liv på en bedre måte enn mange andre håndterer bagatellartede livsproblemer. MEN- problemet er at de ikke får lovfestet helsehjelp og at FN-konvensjonen brytes: alle skal uavhengig av funksjonshemming få lik rett til deltakelse på alle livets områder. Kanskje vi først skulle legge til rette for at pasientene får nødvendig behandling, f.eks. fysioterapi, får leve selvstendig og sosialt via TT-ordninger og tilpasninger, får en sjanse i yrkeslivet - og ikke bare NAV som aktiv motstander osv. Den mentale belastningen er det samfunnet som påfører mange av pasientene ved sin prioritering og avhumanisering av helsesektoren.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!