Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tone Wilhelmsen Trøens blogg Publisert 2016-06-17

Helse, ikke hilse

Pasientens første møte med spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra fastlege, skal ikke være en hilsetime. Bevisst flytting av ventetiden for pasienter til etter første konsultasjon er i strid med loven, og skal selvsagt ikke forekomme.

Dagens Medisin har de siste ukene skrevet om endringen i registreringspraksis som har skjedd over mange år. At betydelig flere pasienter etter første konsultasjon nå henvises til utredning enn behandling. Det er fortjenstfullt at dyktige journalister i Dagens Medisin undersøker sykehusenes praksis. Allikevel er det ikke grunnlag for å si noe bastant, hverken om hva som er bakgrunnen for den endrede registreringspraksisen eller hvilke konsekvenser det har.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen, derimot, forsøker å slå stor politisk mynt på at «interne ventelister» er et nyord. Det er det selvfølgelig ikke. Interne ventelister er pasienter som er i et forløp i sykehuset. Pasienter som opplever større trygghet i dag enn tidligere. Som er sett, hørt, mange av dem allerede behandlet og i sykehusenes hender. I Høyre er vi glad for og ønsker at sykehusene skal ha god kontroll og oversikt over disse pasientene.

Torgeir Micaelsen fortsetter å fremstille interne ventelister som noe galt og uriktig, og nærmest som juksing med tall fra sykehusene.  I Høyre forstår vi godt at det smerter Arbeiderpartiet at vår regjering på tre år har skapt et tidsskifte i sykehusene. Spørsmålet til Arbeiderpartiet er egentlig ganske enkelt, hadde ventetiden og helsekøen økt fra de gikk på til de gikk av eller ei?  Fasiten er ganske klar. Etter åtte år med Ap i regjering, var det nesten 50 000 flere pasienter som ventet på behandling, og ventetiden hadde økt. Etter bare tre år med Høyre og FrP i regjering, er det over 40000 færre pasienter i helsekø, og ventetiden er gått ned til et lavere nivå enn den var da Stoltenberg I overtok i 2005. Dette er konkrete, korrekte tall, som Ap ikke kan snakke seg bort fra.   

Det nyeste utspill fra Torgeir Micaelsen er at sykehusene nå skal redegjøre i detalj til Stortinget, for alle pasienter som er i et forløp i norske sykehus. Ja, ikke bare de som er i forløp i dag, men helt tilbake til 2011. Det vil etter vår oppfatning kreve enormt med ressurser at kontrollpolitikeren Micaelsen ønsker et slikt unødvendig dobbeltarbeid.  For helseminister Bent Høie har vært tydelig i Stortinget på at endringen i registreringspraksis skal gjennomgås av Helsedirektoratet. Først og fremst for å avklare hvorfor det over de siste fem årene har skjedd en så betydelig endring i registreringspraksis, og om det er en uheldig endring.  

Jeg vil understreke at for Høyre er det uakseptabelt om pasienter opplever unødvendig ventetid etter første konsultasjon, eller bevisst flytting av ventetiden etter konsultasjon. Det er i strid med loven. Vi har tillit til at helseforetakenes ledelse har fått med seg tydelige politiske signaler om dette og at de vil etterleve det.

Micaelsen er mer opptatt av statistikker, mer administrativt arbeid til sykehusene og mer kontroll, enn å komme med konkrete forslag til hvordan sykehusene kan redusere ventetidene ytterligere. For Høyre er det ikke tvil om at vi fortsatt ønsker at sykehusene i stedet skal bruke sine ressurser pasientnært og klinisk, slik at ventetider og helsekøer ytterligere reduseres.

Og vi forventer at Torgeir Micaelsen slutter å skape inntrykk av at pasientforløp i norske sykehus er uønsket intern venting.  Det kan bidra til å skape unødvendig utrygghet for mange pasienter. Ventetid etter første konsultasjon, kan være godt medisinsk begrunnet, og kan være en del av videre utredning og behandling. Til beste for pasientene!

Kommentarer

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er stortingspresident og ledet tidligere familie- og kulturkomiteen. Trøen sitter på Stortinget for Høyre og er utdannet sykepleier.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!