Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tone Wilhelmsen Trøens blogg Publisert 2015-06-11

Felles innsats for lindrende omsorg

Vi trenger debatt om hvordan helsetjenesten møter pasienter i livets siste fase. Torgeir Bruun Wyller bidrar i debatten i NRK.no 9. juni. Han frykter at vi skal få et helsevesen som ikke prioriterer lindrende omsorg og behandling for alvorlig syke og døende pasienter. At behandling ved livets slutt skal ses på som unødvendig. 

Palliasjon fortjener nyansert debatt
Jeg mener det er svært forenklet av Bruun Wyller å begrunne sitt synspunkt med de kjente påstandene om at vi har et pengestyrt og derved umenneskelig helsevesen i Norge. Det er et stempel på norsk helsevesen som jeg mener ikke er verdig, og som jeg antar var ment som en tabloid påstand. Jeg mener det blir meningsløst å komme med denne type unyanserte bemerkninger i en så viktig debatt. I stedet for å skape frykt blant pasienter og snakke ned helsetjenesten, håper jeg at Bruun Wyller sammen med Høyre vil bidra til å løfte fagfeltet palliasjon og lindrende behandling for alvorlig syke og døende pasienter.

For vi har de samme intensjonene og målsettingene. Vi mener begge at den palliative behandlingen og omsorgen må styrkes og løftes. Gjennom åtte rødgrønne regjeringsår fikk ikke dette fagområdet nok oppmerksomhet og prioritering. Det blir tydelig for meg når vi hører historiene om døende pasienter som er redde for å være til bry, og pleiere som ikke har tid til noe mer enn å stikke hodet innom en gang i timen til en døende pasient. Og vi er enige om at vi trenger en faglig og politisk prioritering for å bygge opp en bedre, tryggere og mer verdig omsorg ved livets slutt. 

Enighet om offentlig utredning
Etter 15 år uten grundig gjennomgang av omsorgen for døende pasienter, bestilte vår regjering en fagrapport om dette som noe av det første etter valget. Fordi vi har et stort behov for mer kunnskap om hvilken kompetanse og hvilke tilbud vi har i dag, men ikke minst hvilken kompetanse og mangfold av tilbud vi trenger på dette feltet fremover. Det palliative tilbudet i Norge i dag er variabelt og fragmentert, og selv om vi har noen gode fagmiljøer og hospiceenheter, er ikke dette et helhetlig bilde. Høyre har, sammen med en samlet helse- og omsorgskomite, lyttet til viktige høringsinnspill og ber nå regjeringen om å gjennomføre en helhetlig offentlig utredning på dette feltet. Det vil bidra til at vi fremover kan møte pasienter i en sårbar og vanskelig situasjon på best mulig måte.

Pleie ved livets slutt krever kompetanse
En offentlig utredning på dette feltet trengs. Men i tillegg trengs det kompetanse blant helsepersonell som yter behandling og omsorg til døende pasienter. I dag vet vi at ca. 30 prosent av de som jobber med pasienter i den kommunale helsetjenesten er uten helsefaglig utdanning. Å pleie døende pasienter er krevende pleiesituasjoner, uavhengig av om det skjer på sykehus, i kommunene eller hjemme. Vi satser på et kompetanseløft i omsorgssektoren og vi er opptatt av å styrke lederens viktige rolle i fag og tjenesteutviklingen. Vår regjering ønsker i tillegg å bygge team av fagpersonell rundt pasientene. For vi tror at god palliativ behandling best ivaretas ved å gi lindrende behandling og omsorg på en helhetlig måte, der flere fagprofesjoner sammen deltar i oppfølgingen av pasienten.

Nå prioriteres lindrende omsorg
Men Høyre venter ikke med å styrke palliasjonsfeltet til etter at en offentlig utredning er klar. Allerede i de to første budsjettene har regjeringspartiene, sammen med Krf og Venstre styrket satsingen på lindrende behandling. Først ved å øremerke tilskudd til økt kunnskapsutvikling, kurs- og opplysningsvirksomhet om barnepalliasjon. Og ved å bevilge midler til etablering av et videreutdanningstilbud for helsepersonell innen barnepalliasjon. For 2015 ble budsjettene styrket med totalt 12 mill i budsjettforliket for å sikre økt kompetanse om lindrende behandling og palliativ pleie ved livets slutt. Først og fremst fordi dette er et felt vi mener har vært nedprioritert over for lang tid.

Vi trenger konstruktiv felles innsats
Jeg skulle ønske Bruun Wyller ville være med å diskutere løsningene på hvordan vi kan bedre omsorgen for døende pasienter, heller enn den vanlige klagesangen om hvor dårlig det står til i norsk helsevesen. Det er ikke overraskende at svaret til Bruun Wyller på hvordan vi skal løse utfordringene er mer penger. Jeg vil utfordre Bruun Wyller på at en del av løsningen må vel også være hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvordan de faglige ressursene samhandler? Klagesangen til Bruun Wyller er lite konstruktiv, og i tillegg kommer det litt i seneste laget. For Høyre programfestet allerede før valget i 2013 at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil styrke kompetansen og tilbudet om palliasjon, samt at legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice.

Vi er i ferd med å gjennomføre disse løftene nå, og vi inviterer Bruun Wyller og alle andre dedikerte fagfolk til å bli med på en felles innsats.

Kommentarer

 • Cecilie Puntervold 30.09.2015 16.54.21

  Hei Det er meget viktig med økt kompetanse til rett sted. Men for oss hjelpepleierne som har tatt og tar videreutdanning i bl.a kreftomsorg og lindrende pleie....så er det opp til hver enkel arbeidsplass og kommune om de ønsker å gi deg kompensasjon for det. Økt kompetanse bør gi automatisk økt lønn......Lite motiverende å ta en slik videreutdanning når det er slik 😔

 • Torgeir Bruun Wyller 24.06.2015 19.01.03

  Jeg har svart på Wilhelmsen Træna blogginnlegg her: http://www.dagensmedisin.no/blogger/torgeir-bruun-wyller/2015/06/23/omsorg-ved-livets-slutt-ta-vare-pa-det-som-virker-ikke-riv-det-ned/

 • Ingunn 18.06.2015 21.14.46

  Jeg opplevde at det ikke var pleiere til stede som kunne sitte ved sengekanten og hjelpe med å finne drikke, og holde i hånden og å stryke over kinnet siste døgn mor levde . Årsaken var naturligvis ikke manglende kompetanse . Helsepersonell kan nok om pallitiv pleie. Nei , problemet er at pleierne har ikke tid ! Det er for få ansatte på jobb! Det er bedrøvelig at politikere ikke skjønner at pleiefaktoren må opp ! Politikerene burde Høre etter hva ansatte i eldreomsorgen sier ! Men de få som tør å si fra risikerer å miste jobben, ellers hadde det vært mange flere som hadde protestert på uverdige forhold i eldreomsorgen.

 • Lege 12.06.2015 15.45.00

  Det ville hjulpet om politikere hadde våget å innrømme at Norge bruker mindre penger på helse i forhold til BNN (brutto nasjonalprodukt) enn de aller fleste europeiske land, og at veksten i pengebruken på sykehus og primærhelsetjenesten fra f.eks 1999 til 2009 også er lavere enn nesten alle Europeiske land. Dette er dokumentert av OECD. Da vil også politikerne kunne bidra til å løse utfordringene fremover.

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er stortingspresident og ledet tidligere familie- og kulturkomiteen. Trøen sitter på Stortinget for Høyre og er utdannet sykepleier.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!