Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2020-10-07

Seier for verdighet

Etter at LHL Hjerneslag tidligere i høst avdekket at barn (0-17 år) fortsatt plasseres på sykehjem og at andelen av unge (18-49 år) som er plassert på en slik institusjon mot sin vilje, øker, har reaksjonene vært sterke. I går vedtok stortingsflertallet at denne uverdige praksisen skal stoppes.

Det har ikke manglet på merknader fra stortingskomitéer eller uttalelser fra statsråder om denne tematikken de siste 20 årene. Stortinget hadde en intensjon om at praksisen skulle opphøre i 2005.

Stortinget har tidligere etter forslag fra representantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) vedtatt at «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste».

Men det tidligere vedtaket omfattet ikke unge voksne, det vil si aldersgruppen 18-49 år. Nå er også de inkludert i et stortingsvedtak.

Forslaget som ble vedtatt i går ble fremmet av Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet, og har følgende ordlyd: «Stortinget ber regjeringen fremme nødvendig lovendring som slår fast at ingen kommuner kan plassere mennesker mellom 0 og femti år, på sykehjem mot deres egen vilje. For barn vil det være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde».

LHL Hjerneslag takker - på vegne av barn og unge på sykehjem mot sin vilje - Kjos for forslaget og hennes sosiale engasjement. Vi takker også Wilkinson som var klar med et lignende forslag. Samme takken går til stortingsflertallet.

Vi er imidlertid forundret over at mens et enstemmig storting tidligere har vedtatt at barn ikke hører hjemme på sykehjem, var det ikke en enstemmig nasjonalforsamling som i går inkluderte 18-49-åringer. Hva som er forskjellen på en 17-åring og en 18-åring forstår ikke vi. Men vi registrerer at noen partier gjennom år har vært «høye og mørke» i sine uttalelser i media, mens de ikke fulgte opp ord med handling i stortingssalen. Likevel: Forslaget til Kjos ble vedtatt.

Men jobben er ikke over. Selv om Stortinget tidligere har vedtatt at barn ikke skal plasseres på sykehjem, avdekket LHL Hjerneslag at det skjer. Det er fordi regjeringen, etter vår mening, ikke har fulgt opp vedtaket slik den burde. Dessuten: Det er kommunene som plasserer barn og unge på sykehjem. Kommunene har det formelle ansvaret.

Våre krav nå er naturligvis at regjeringen raskt må følge opp stortingsvedtaket og at kommunene må stoppe denne uverdige praksisen umiddelbart. Tiden for svarteperspillet mellom nasjonale myndigheter og kommunene – de har brukt tiden på å skylde på hverandre istedenfor å gjøre jobben – må nå være over. Verdigheten på seire også i praksis!

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!