Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2020-05-12

Når regjeringsmakt blir avmakt

Det er ikke tillitsvekkende når partier demonstrerer tydelig at regjeringsmakt – som i utgangspunktet skal brukes til politisk gjennomslag – resulterer i avmakt.

Det er lenge siden noen har vist dette så tydelig som Kristelig Folkeparti (KrF) gjør i Stortingets helse- og omsorgskomités innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.

Da Stortinget forrige gang behandlet et forslag om forskriftsfestet responstid for ambulanser (Innst. 32 S (2018-2019)) stemte KrF, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) for. Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV nå fremmer et forslag om samme tema – riktignok mye mildere i formen enn det tidligere KrF-forslaget – glimrer KrF med sitt fravær av støtte. Trospartiet – som tidligere stod klippefast på kravet om responstid – har falt fra.

Før Kjell Ingolf Ropstad ledet sine "disipler" inn i Solberg-regjeringen sa han at "Vi går ikke inn i regjering for enhver pris". Med det mente han at partiet måtte få gjennomslag. Politikken er viktigst, er et mantra som går igjen hos alle partier. I alle fall inn til andre hensyn blir viktigere.

Før Ropstads partifelle, Olaug Bollestad – som var en svært kunnskapsrik, dyktig og respektert helsepolitiker - ble landbruks- og matminister, var hun en av de de fremste talspersonene i Stortinget for forskriftsfestet responstid for ambulanser. Før nasjonalforsamlingen i 2016 skulle behandle Nasjonal helse- og sykehusplan sa hun følgende til Dagens Medisin (3.3.2016): – Vi har godt utviklet teknologi og gode medisinske miljøer på sykehusene, men hvis vi ikke får pasienten raskt nok til sykehuset, lukker vi litt av det mulighetsvinduet vi har til å behandle pasienten og gi en god prognose.

Og hun fortsatte - slik som Ambulanseforbundet i Delta, LHL og LHL Hjerneslag - argumenterer nå  - med at en forskriftsfesting vil føre til at helseforetakene blir nødt til å prioritere god dekning og høy kompetanse i ambulansetjenesten.  – Vi som politikere må være villige til å stille krav. Hvis ikke, blir de foreslåtte responstidene bare fine ord på et papir. Dette blir ikke billig på kort sikt, men hvis vi kan få flere pasienter til sykehus med minst mulig skade, vil vi bruke helsekronene bedre i det lange løp. Det er heller ikke gjort over natta, og vi mener det må legges en opptrappingsplan, sa Bollestad til Dagens Medisin.

Nå kunne  – etter at også Arbeiderpartiet går inn for forskriftsfestet responstid – KrF og Bollestad fått flertall for sin opprinnelige politikk og "barnetro". I innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 fremmer Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV forslag om at "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forskriftsfestede responstider for blålystjenestene, som fastsetter hvilke responstider som skal gjelde, og hvilke krav som skal settes til utstyr og faglig kompetanse i tjenesten".

Jeg er sikker på at KrFs velgere kan tilgi. For det er fortsatt mulig når saken kommer til endelig behandling i Stortinget at KrF - eller Fremskrittspartiet - kan sikre flertall for et nødvendig grep for å bedre situasjonen i ambulanse-Norge.

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!