Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2018-11-05

Budskap som redder liv

Hjerneslag er en alvorlig diagnose, og slag er en av våre vanligste dødsårsaker og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming. Men fra for noen tiår siden å være en diagnose med dårlige prognoser, har dette endret seg - forutsatt tidlig diagnostisering og behandling. Her er budskapet; får du plutselig problemer med å prate, smile eller løfte armene, skal du umiddelbart ringe 113, avgjørende.

På Verdens hjerneslagdag 29. oktober arrangerte Oslo universitetssykehus Ullevål og LHL Hjerneslag åpent møte. På møtet fortalte Thoralf M, Bergersen (54) fra Oslo hvordan han husket Helsedirektoratets Prate, Smile, Løfte-kampanje fra TV og trikk da symptomene rammet han, og som følge av det fikk ropt til kona at hun måtte ringe 113.

26. oktober presenterte faglig leder for Norsk hjerneslagregister, overlege og professor Bent Indredavik, på et møte i regi av Helsedirektoratet, LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og LHL Hjerneslag resultater av Prate, Smile, Løfte-kampanjen så langt.

I 2016 fikk registeret i oppdrag å evaluere effekten av nevnte nasjonale informasjonskampanje, hvor målet var å øke kjennskap til symptomene for slag, øke forståelsen for betydningen av rask behandling og øke andelen som ringer 113 ved mistanke om slag. Norsk hjerneslagregister og Indredaviks hovedkonklusjon - slik den kommer til uttrykk i årsrapporten for 2017, som ble publisert 1. november - er at resultatene viser en effekt av informasjonskampanjen, ettersom flere med prate-, smile-, løftevansker ringte 113 under kampanjeperioden.

Og det er også andre som har gjort interessante funn hva angår å drive opplysningsarbeid om symptomer på hjerneslag. 7. oktober fortalte NRK Søndagsrevyen om nevrolog Rajiv Advanis doktorgradsarbeid, som dokumenterer at informasjonskampanjer om hjerneslag virker, samtidig som psykolog og hukommelsesforsker Martin Kragnes Bystad ved Universitet i Tromsø viste til at effekten av kampanjer avtar etter en tid, og at de derfor må gjentas.

Ved mistanke om hjerneslag er det kun en handling som er riktig: Ring 113. Eller for å utdype det med Bernd Müller, overlege nevrologisk avdeling ved sykehuset i Molde, sine ord fra rbnett.no 31. oktober: "Den minste mistanke om akutt hjerneslag er nok. Du skal ikke vite eller tro. Fastlegen kan ikke hjelpe. Ring 113. Da får du hjelp. Sekundene teller. Målet er et godt og aktivt liv etter et slag. "Tid er hjerne"".

Det er med begrunnelsen alltid ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag at LHL Hjerneslag ikke har tatt i bruk SlagAppen fra Slag AS, som har førstekontakt med Falck Global Assistance.

Selv ikke å være i nærheten av helsepersonell er en garanti for at symptomer på slag blir forstått, eller tatt på alvor. Forleden kunne NRK fortelle om en mann i 70-årene ved et sykehjem i Møre og Romsdal som fikk alle de klassiske symptomene på slag, men uten at det ble slått alarm. Først etter nesten ett døgn kom den slagrammede til sykehus.

Nå skal Helsedirektoratets Prate, Smile, Løfte-kampanje videreføres som en nasjonal dugnad koordinert av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og LHL Hjerneslag. Bakgrunnen for at LHL har påtatt seg og fått dette ansvaret er at vi representerer både som har hatt hjerneslag og store risikogrupper for å få slag, blant annet de hjertesyke. Men dette skal ikke være en LHL-kampanje. Det er fortsatt en kampanje i regi av Helsedirektoratet, hvor forskjellen fra tidligere er at flere organisasjoner og miljøer som kan representere ikke bare slagrammede, men også risikogrupper for slag, eller nå bredt ut til mange, er og blir invitert med. Vår filosofi er at vi både må ha kampanjer og kontinuerlig opplysningsarbeid mellom kampanjene.

Sammen med en styrket hjerneslagbehandling – fra akuttfase til rehabilitering – fra prehospital tjeneste til oppfølging av de slagrammede i kommunene – vil Prate, Smile, Løfte-budskapet gi resultater også i årene framover.

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!