Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Per T. Lunds blogg Publisert 2017-06-30

Før stortingsvalget i 2021 – en blogg fra fremtiden

Jeg har allerede begynt å kladde på en blogg jeg skal poste sommeren 2021. Da er det fire år siden valget, og regjeringen har hatt riktig legemiddelbruk høyt på agendaen i flere år. Utkastet ser slik ut:  

«Takket være regjeringens kraftfulle tiltak er antallet personer som dør av feil legemiddelbruk redusert med flere hundre de siste årene. Den elektroniske legemiddellisten som ble tatt i bruk tidligere i år, har hjulpet noe. Men den systematiske bruken av farmasøytenes legemiddelekspertise i teamene som gjør legemiddelgjennomganger, er nok det viktigste grepet. At det er innført insentiver som gjør det lettere for fastleger og farmasøyter å samarbeide i primærhelsetjenesten, har bidratt til at mange pasienter får bedre nytte av legemidlene sine.  

Da regjeringen i fjor sørget for at veiledningstjenesten Medisinstart ble en permanent ordning i apotekene, var det flere pasientforeninger som jublet. Og vi jubler sammen med pasientene. Erfaringene viser at Medisinstart fører til bedre etterlevelse av behandlingen hos flere kronikergrupper. At pasientene selv kan be om denne tjenesten i apotek, har vært en helt sentral suksessfaktor 

En av de mest omstridte beslutningene til regjeringen, var da de innførte at farmasøyter får en begrenset rett til å rekvirere legemidler. Det ble noen heftige diskusjoner med legene om dette, men det har lagt seg nå. Alle ser ut til å mene at det både er faglig forsvarlig og økonomisk rasjonelt at farmasøyter kan justere dosestyrker, skrive ut legemidler som p-piller, enkelte vaksiner og fornye resepter på bl.a. kolesterolsenkende legemidler 

Alt dette er viktige tiltak som har bidratt til bedre pasienttilbud og økt pasientsikkerhet. En viktig og positiv bivirkning er at apotekene står sterkere i primærhelsetjenesten enn noen gang, som et faglig solid lavterskeltilbud.  

Og på toppen av det hele – jeg har ikke hevet stemmen over kutt i avanser og dårligere økonomiske rammevilkår en eneste gang i denne stortingsperioden. Hovedgrunnen er den kursendringen regjeringen gjennomførte i sitt første år ved makten. Dla de om avansemodellen og låste den til de offentlig relaterte oppgavene som faktisk utføres i apotekene. Endres oppgavene, så endres også avansen, og apotekene får betalt for jobben de er pålagt å gjøre. Så enkelt, og så forutsigbart.»  

Det er lov å drømme, og jeg har høye forventninger til den regjeringen vi får etter valget i september. Først og fremst er forventningene på vegne av apotekenes kunder og pasienter. Men uten riktig bruk av kompetansen i apotekene, og uten en fornuftig økonomi, er jeg redd apotekvesenet kan forvitre og kompetansen tørke inn.  

Vi trenger politikere som tør tenke nytt til beste for pasienten og et bredt pasienttilbud som også inkluderer apotekene.  

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Organisering av hjerneslagbehandlingen

– Dette er medisinsk helt vilt3

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!