Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Nard Schreurs blogg Publisert 2015-09-02

Derfor trenger vi kjernejournal

Både Aftenposten og andre medier viser til nye tall om kjernejournal. Ut fra kildene er det allerede oppdaget 100 feil i opplysninger om besøkshistorikk.

Aftenposten går til og med så langt som å skrive tittelen «Tabbestart for helseregister» (noe som i seg selv er feil, kjernejournalen er ikke et register). Det legger da til grunn at man forventer et «feilfritt» system. Det kommer vi aldri til å få.

En kjernejournal er et lite utvalg av dine helseopplysninger som er tilgjengelig for deg på nett, og kan deles med helsepersonell over hele Norge. Her ligger blant annet opplysninger om legemidler (via eResept), kritisk informasjon om deg (allergier og så videre), besøkshistorikk og en del registreringer (for eksempel vaksinasjoner). Du kan supplere det hele med dine egne notater.

Kjernejournalen er nå rullet ut til rundt 2,4 millioner innbyggere, omtrent halvparten av Norge.

Nå kommer det frem at det er flere feil i journalen.

En kvinne (33) fra Rogaland ble overrasket da hun logget seg inn på kjernejournalen. Der kunne hun lese at hun hadde vært innlagt ved en avdeling for rus og psykiatri i 2010. Hun har aldri vært i kontakt med rus og psykiatri.

En annen kvinne sjekket kjernejournalen, og oppdaget hun skal ha vært innlagt ved en stråleavdeling, noe som er helt feil. I tillegg tilhører hun Helse Vest, men bor i Oslo.

Dette er alvorlige feil, som kan ramme enkeltpersoner hardt, eller medføre medisinske feilgrep.

Ifølge avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne-Lise Härter skyldes ikke feilene teknologi. Altså, det er mennesker som har gjort feil.

I alt er 100 feil registrert. Man kan diskutere om det er mange eller få. Selv om langt fra alle har kontrollert sine egne opplysninger, og det bare gjelder dem som nylig har blitt lagt inn, mener jeg at 100 feil er overraskende lite på 2,4 millioner mennesker.

Jeg er overbevist om at det er mange flere feil i papirjournalene til 2,4 millioner mennesker. Bare at de aldri kommer frem.

Det er mange spørsmål rundt kjernejournal, nytten av den og ressursbruken rundt det. Men vi skal gi Helsedirektoratet skryt for raskt gjennomføring og bredding av løsningen.

En av de intervjuede i Aftenposten vil melde seg ut av kjernejournal og avregistrere seg etter å ha oppdaget uregelmessigheter. Det er en forståelig reaksjon, men det er dessverre noe av det verste du kan gjøre hvis målet er korrekte helseopplysinger. Da vil man rett og slett ikke vite at det finnes feil opplysninger, med alle risikoer det medfører.

Den eneste muligheten til å kontrollere opplysningene dine som ligger i ulike helsesystemer er nettopp å få tilgang til dem. Et system med 300.000 ansatte og over fem millioner brukere vil ha mange feil, uavhengig om de er menneskelige eller systembaserte. Den eneste gode måten å ha kontroll på dine opplysninger er at du selv har tilgang til dem og kan sjekke om de er riktige.

Den største gevinsten med kjernejournal er at vi faktisk blir kjent med en situasjon der vi har oversikt over hva som skrives om oss i helsesektoren, for å forvalte den informasjonen selv. For det vil være fremtiden til vårt helsesystem.

Det er derfor bare å gratulere Helsedirektoratet med god gjennomføring av prosjektet hittil, og oppfordre alle innbyggere som er tilknyttet å gå inn for å følge med på hva blir som bokført om dem. Med hjelp fra fem millioner innbyggere har helsesystemene størst sjanse å bli feilfrie.

Kommentarer

 • Sumi 29.12.2015 11.43.14

  and Carrie Cox.a0 I posted the video of the whole shoot on You Tube and on the blog but it is an 8 miutne video so I wanted to post a few of my favorite images here.a0 Josh and Carrie really loved being able to

 • Robo 18.12.2015 03.25.24

  Either Solidus or Big Boss. I'll figure that out when the time comes. Unless I foegrt. D:You, Thundhurrus, are Solid. Landorkus sounds more like Liquid to me in his speech.

 • Carito 17.12.2015 16.23.40

  And Skyla gets Tornadus! I cant wait, this will be epic. Also you should bring back the suwbay twins soon, the suwbay goes all over Unova so there isnt really a reason stopping you! *notsosubtlehint*

 • Cidinha 17.12.2015 16.00.42

  Okay I burst out laughing at the last panel and the arrow poinnitg to our ant-sized heroes.Also much love for N's skirt billowing while riding the MISSINGNO.-cycle <3 (YAY FOR KEEPING IT EVEN AFTER THE END OF THAT PARTICULAR CROSSOVER)

 • Lege 02.09.2015 11.34.31

  Jeg er enig i at pasienter i burde gå igjennom journalene sine. Det er utrolig mye feil i papir-og elektroniske journaler. Skremmende mye feil. Tilgang pr. nett for pasienter er ikke avhengig av tilgang for helsepersonell. Jeg er ikke i prinispielt imot en kjernejournal, men mener at etablering av denne skulle vært basert på samtykke, og at den skulle vært mer fleksibel slik som en del ønsket. Det er "bolker" av opplysniger som pasienter ikke ønsker at skal kunne gjøres kjent, f. eks. besøkshistorikk som kan inneholde informasjon om noen timer hos psykogolog for mange år siden. Det kan være irrelevant informasjon- men egnet til å stigmatisere, medføre sladder- for brudd på taushetsplikten forekommer også i variabel grad- forutinntatthet og fordommer. Opplysningene kan sperres,men sperringer kan åpnes basert på enkeltpersoners vurderinger av betydning av opplysninger i akuttsituasjon. Åpning av sperring har blitt problematisert før: avhengig av erfaring, kunnskap, holdninger til personvern og pasientautonomi. Pasienter har faktigsk valgt å reservere seg for å unngå risiko for spredning av tidligere, bagatallartede psykiske problemer- til tross for alvorlig allergi- som burde fremkomme. Kritikken mot kjernejournalen er først og fremst mangel på denne fleksibiliteten: Pasientene burde kunne oppgi alvorlig allergi- og fortsatt få garanti for at helsepersonell ikke får kjennskap til f.eks. irrelevante besøk hos psykolog. Da hadde jeg støttet kjernejournalen.

Nard Schreurs

Nard Schreurs er direktør for ehelse og smart tech i IKT-Norge. Den tidligere redaktøren for "It-helse" (Computerworld, Dagens Medisin) har hovedansvar for den nasjonale ehelsekonferansen EHiN. Han er også med i programkomiteen til HIMSS internasjonale "eHealthweek".

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!