Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Mina Gerhardsens blogg Publisert 2020-02-12

Åpent brev til folkehelseminister Høie

Vi vil først gratulere med tilbakeføring ansvaret for folkehelsefeltet. De utfordringene vi I Nasjonalforeningen for folkehelsen ser på folkehelseområdet nå er så store og komplekse at vi trenger en politikk som tar hensyn til sammenhengene mellom folkehelse, forebygging og helsetjenester.

Likeverdige helsetjenester av god kvalitet, er avgjørende for helse og velferd i befolkningen. Med et samlet ansvar for folkehelse og helsetjenester øker din forhandlingstyngde innad i regjeringen for å få andre ministre til å iverksette viktige tiltak. Det er helt nødvendig med en sterk og koordinert tverrsektoriell innsats for å oppnå god og rettferdig folkehelse. Vi forventer at du setter kraft bak kravet om at vi må forebygge mer for å kunne behandle mindre.

I befolkningens helse kan vi avlese hvordan vi lykkes som velferdssamfunn for alle. Selv om den norske folkehelsen i hovedsak er god, er de sosiale ulikhetene i helse store. Godtar vi som samfunn store sosiale ulikheter, akseptere vi at helseforskjellene blir store. Både ressurser som skaper god helse og risikofaktorer som gir dårlig helse, følger systematisk mønstrene av inntekt og utdanning i befolkningen. Hvordan vi legger til rette for sunne valg, er også av stor betydning for folkehelsen. Vi ser flere trender både i kosthold og fysisk aktivitet som gir grunn til uro. Det kan gi tilbakeslag for de gode gevinstene vi har oppnådd for folkehelsen. Vi har store forventninger til en helhetlig folkehelsepolitikk.

En foregangspolitiker internasjonalt

Internasjonalt blir du sett på som en foregangspolitiker for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, for å sikre helse og livskvalitet for eksisterende og kommende generasjoner. Som det første land i verden, er forebygging av hjerte- og karsykdom, kreft, lungesykdommer, diabetes type 2 og psykiske lidelser, en del av den norske bistandspolitikken. I globale fora er du pådriver for å bruke avgifter i folkehelsepolitikken. «Health Taxes to Save Lives» er en viktig rapport som dokumenterer effektiviteten av å bruke avgifter som virkemiddel for bedre folkehelse.

Vi håper du tar med inspirasjon fra dette gode internasjonale arbeidet, inn i budsjettforhandlingene denne våren. Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at vi må legge til rette for gode helsevalg, og da er pris et av de mest effektive virkemidlene vi har. Tobakksavgiften bør opp minst 10 prosent og alkoholavgiftene må løftes over prisstigning, dersom de skal bidra til atferdsendring. 

Sukkeravgift må ta helsehensyn

Vi ber deg også se på sukkeravgiften. Dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift, som er innrettet for å påvirke forbruket i rett retning. En slik omlegging har også bred støtte, viser en undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen:

 • 72 prosent av befolkningen er positive til at matvarer med lite sukker bør være billigere enn varer med mye sukker.
 • 69 prosent av befolkningen er positive til at avgifter på mat bør ta hensyn til helse. Det er bare 10 prosent som er uenig i at avgifter på mat bør ta hensyn til helse.
 • 82 prosent er helt eller delvis enig i at sunne matvarer bør være billigere enn usunne matvarer.
 • 49 prosent sier de vil kjøpe mindre sukkerholdige matvarer, dersom de blir dyrere enn andre matvarer.

Vi vet også at en femtedel av den voksne befolkningen og nærmere 60 prosent av åttendeklassinger har et sukkerinntak over anbefalt nivå. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag viser at i overkant av 23 prosent av den voksne befolkningen har fedme. Kun et fåtall av vesteuropeiske land rapporterer høyere tall til Verdens helseorganisasjon. Økende fedme øker risiko for diabetes type 2 og hjertesykdom. For å snu utviklingen trengs det økt tilrettelegging for at alle kan gjøre gode helsevalg. Vi ber deg som minister for folkehelsen satse på store tiltak som kan gjøre en forskjell, som en ny helseavgift som gjør at det lønner seg å velge de sukkerfrie varene. 

Kommentarer

Mina Gerhardsen

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen jobber for å bekjempe demens og hjerte-og karsykdom gjennom arbeid for aktivitet, påvirkning og innsamling til forskning. Gerhardsen er utdannet samfunnsgeograf og pedagog og har bakgrunn fra media, politikk og frivillig sektor. 

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!