Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Leif Rune Skymoens blogg Publisert 2016-10-20

Mulighetene har aldri vært større

I anledning Helseindustrikonferansen denne uken, er det verdt å poengtere at mulighetene for å bygge helseindustri i Norge aldri har vært større.

Vi har aldri tidligere sett en så sterk politisk vilje til å satse på denne industrien, og den er pekt ut som en næring Norge skal leve av i fremtiden. Det blir stadig tydeligere også i virkemiddelapparatet. Et godt eksempel er at Forskningsrådet nylig utlyste 45 millioner øremerkede kroner for å stimulere produksjon innen helsenæringen i Norge. Det kan ikke oppfattes annerledes enn at det er en klar politisk ambisjon at helsenæringen skal være en sentral næring i fremtiden.

Da er det et viktig poeng at farmasøytisk industri internasjonalt har vært igjennom en radikal endring av forretningsmodell. Den gamle forretningsmodellen gikk ut på at de store selskapene gjorde alt fra forskning og utvikling til produksjon, kommersialisering og markedsføring i eget hus. Slik er det ikke lenger.

I dag ønsker de store selskapene fortsatt å finne nye medisiner og å gjøre dem tilgjengelig for flest mulig pasienter. Men måten det skjer på, er forandret. Nå skjer mye av utviklingen i samarbeid med biotekselskaper og akademiske miljøer. Og produksjonen blir i stigende grad overlatt til spesialister på produksjon. For et land som Norge, som ikke har hatt en tung farmasøytisk industri, innebærer dette at veien til de store markedene har blitt kortere. Norske selskaper har nå alle muligheter til å inngå samarbeid med de store drivkreftene internasjonalt.

Behovet for slike etableringer har aldri vært større. Det er nå nærmere 40 000 som har mistet jobben i oljerelatert industri. Norge må få frem nye næringer, og helseindustrien har som mål å skape 10 000 nye arbeidsplasser. Ambisjonen er å bli en næring som er viktig. Ikke bare fordi vi leverer livsviktige produkter, men også fordi vi skaper arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge.

Satsningen må være sterkt forankret i Norge. Den beste forankringen vi kan få, er at vi har forskning, utvikling og produksjon i Norge. Det lar seg vanskelig flytte til andre land. Derfor må det utvikles her hjemme. Samtidig må vi tiltrekke oss kompetanse, kunder og investeringer utenfra. Det krever at vi går aktivt ut og viser at vi er konkurransedyktige internasjonalt.

Vi i bransjen må være smarte og dyktige. Og politikerne må omsette enda mer av sin vilje til handling. Da får vi til dette!

Kommentarer

Leif Rune Skymoen

Leif Rune Skymoen er daglig leder for Curida, et norsk produksjons- og utviklingsselskap for farmasøytiske produkter. Han har tidligere vært daglig leder i Nansen Neuroscience Network og Eli Lilly Norge A.S. Skymoen er utdannet farmasøyt ved UiO og University of Oxford og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!