Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Ingrid Stenstadvold Ross blogg Publisert 2020-10-09

Vi behøver en handlingsplan for palliasjon

Regjeringens anbefalinger om lindrende behandling og omsorg for mennesker med uhelbredelig kreft, skrur tiden mange år tilbake.

Bedre medisinsk behandling gjør at stadig flere lever lenger og bedre med uhelbredelig kreft. De trenger høykompetent palliativ behandling og oppfølging gjennom hele pasientforløpet. Lindring av fysisk og psykisk smerte kan ikke introduseres først når de ligger på det siste.

Men regjeringens ferske stortingsmelding vektlegger dessverre hovedsakelig livets sluttfase og døden. Slik settes utviklingen i revers, til den gang palliasjon var et helt nytt fagfelt.

Da Stortinget nylig holdt høring om stortingsmeldingen, foreslo vi derfor at det nå lages en tidsavgrenset og ambisiøs nasjonal handlingsplan for lindrende behandling og omsorg. Den bør inneholde helt konkrete tiltak og mål, ansvarsfordeling og tidsfrister for gjennomføring.

Planen må også sørge for at det som i dag fungerer godt, ikke minst innenfor kreftomsorgen, videreføres og er til inspirasjon for andre. Slik vil hele fagfeltet palliasjon få et nødvendig løft.

Kreftforeningen mener at planen blant annet bør løfte fram disse områdene:

*De fire regionale kompetansetjenestene for lindrende behandling samarbeider allerede systematisk med ressurssykepleiernettverk i en rekke kommuner. Målet bør være at de dekker alle.

*Lindrende behandling og omsorg må bygges ut og styrkes som del av det ordinære helse- og omsorgstilbudet der folk bor og behandles.

*Mange av de som lever med uhelbredelig kreft, har omfattende smertetilstander. Derfor må mer helsepersonell gis spesialkompetanse på palliasjon.

*Ambulante palliative team må få tilføres nok ressurser, ikke minst i mindre kommuner. Det vil bidra til å sikre mest og best mulig hjemmetid og -død.

*Kreftforeningen ga tidligere i år 20 millioner kroner til forskning på palliasjon, men det trengs langt mer. Særlig behøves forskning på sosiale og geografiske forskjeller i tilbud og oppfølging, noe vi har svært lite kunnskap om både nasjonalt og internasjonalt. Videre trengs det mer forskning på pasienter og pårørendes preferanser, mer evaluering og utprøving av ulike modeller for organisering av palliative tjenester, samt mer klinisk forskning for å utvikle og forbedre pasientbehandlingen.

Denne handlingsplanen vil sikre at stortingsmeldingen ikke bare legges i en skuff, men at den følges opp med et helt nødvendig krafttak. For skal vi ha beredskapen som kreves for å møte utfordringene vi vet kommer de neste årene, strekker regjeringens planer rett og slett ikke til.

 

 

Kommentarer

Ingrid Stenstavold Ross

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen, der hun tidligere ledet kommunikasjons- og samfunnsavdelingen. Hun har mer enn 15 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Ross er også styreleder i Stiftelsen DAM.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!