Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2019-10-01

Røykeslutt redder syn

Som i fjor er Norges Optikerforbund og Synsinformasjon stolte over samarbeidet med Helsedirektoratet i røykesluttkampanjen Stopptober. Budskapet er enkelt og tydelig: Røykeslutt redder syn.

Fjorårets kampanje var en suksess. 25 prosent flere i befolkningen vet nå at røyking er med å skade synet. Dette er viktig fordi røykekutt er det beste enkelttiltaket for å sørge for bedre syn- og øyehelse i befolkningen. Vi håper årets kampanje sørger for enda mer kunnskap i befolkningen og at vi er med å redde synshverdagen til enkeltmennesker.

Røykeslutt er også en oppgave for optikere
I Kantar TNS Helsepolitisk Barometer 2019 er befolkingen tydelige på at de ønsker at helsetjenesten skal bry seg. Folk flest (88 prosent) har ingen problemer med at helsepersonell stiller spørsmål om deres livsstil. Befolkningen stenger ikke døra for optikers engasjement. For de fleste (83 prosent) er det uproblematisk at optiker spør om deres røykevaner.

Diskusjonene om at røyking er et tema helsepersonell normalt bør holde seg unna å kommentere eller diskutere, kan legges død. Røyking hører privatlivet til, men folk oppsøker helsetjenestene for å bevare helsen. Da må også helsepersonell våge å ta opp røyking som tema.

At røykeslutt kan være et sårt tema skal ikke hindre at helsepersonell på en god måte viser omtanke og gi informasjon som kan motivere for røykeslutt!

Stopptober er en masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. 

Røyking skader synet
I oktober 2019 møter norske optikere omtrent 25 000 mennesker som røyker daglig eller av og til. Kan optikere motivere noen av disse til å slutte å røyke er dette et godt bidrag til bedre øyehelse. Røykeslutt bidrar til bedre liv.

Forskningen viser sammenhengen mellom syn, øyesykdommer og røyking. Her er noen harde fakta. Røyking gir:

 • 3 til 4 ganger risiko for maculadegenerasjon (forkalkning)
 • Dobbel risiko for grå stær (katarakt)
 • Dobbel risiko for betennelse i vevet i øyet
 • Dobbel risiko for tørre øyne
 • Økt risiko for ulike hornhinnetilstander og forsinket sårtilheling på øyet
 • 2 til 3 gangers risiko for thyroid-sykdommer som kan gi hevelse rundt øynene, dobbeltsyn og utstående øyne
 • Røyking øker risikoen for å få diabetes. Nært alle med diabetes får følgesykdom i øyets netthinne som kan svekke synet eller gir fullstendig synstap

Jeg ønsker helsepersonell en god oktober og håper at de er motiverte til å hjelpe folk å stumpe røyken. 28 dager uten røyk femdobler sjansen for å lykkes!

Kommentarer

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!