Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Grete Herlofsons blogg Publisert 2021-10-05

Løftet som kan redde liv!

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse. Vi vet fortsatt mer om menns helse enn om kvinners helse. Dersom partiene ønsker likeverdige helsetjenester og full likestilling mellom kjønnene, må kvinnehelse prioriteres på den politiske dagsorden.

Vi har store forhåpninger nå når regjeringspartiene sitter ved forhandlingsbordet i Hurdal. Begge partiene har lovet en sterkere satsing på kvinnehelse. Dette løftet kan redde liv og spare samfunnet for milliarder av kroner.

Arbeiderpartiet har i valgkampen vist at de vil gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse og sykdommer som er tabubelagt. De lover i sitt partiprogram å satse på økt kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten. Også Senterpartiet har sagt at de vil øke forskningsinnsatsen på kvinnesykdommer. Dette lover godt.

For det er store behov. Endometriose er en sykdom som rammer opptil 10 % av alle kvinner. Samfunnskostnadene på dette er estimert til rundt 13 milliarder i året. Mens vi i Norge fortsatt krangler om et norsk nasjonalt senter, har Sverige nå sitt fjerde senter for endometriose for å kunne tilby blant annet avansert endometriosekirurgi. Kvinnene som rammes av endometriose har en gjennomsnittlig ventetid på diagnose på syv år. Slik kan vi ikke har det. Vi er derfor glad for at Helsedirektoratet nå igangsetter arbeid for å komme med forslag og tiltak for denne gruppen. Det gjør oss håpefulle at Arbeiderpartiet sier de vil sikre mer kunnskap og vurdere standardiserte diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner og sykdommer der kvinner er overrepresentert.

I løpet av livet vil 10–20 prosent av kvinner få en kronisk lidelse i vulva. Dette gir store plager og hverdagslige lidelser som går utover helse og livskvalitet. Mange får ikke gjennomført samleie, unngår å bruke stramme bukser og kan ikke sitte på en sykkel. I Norge har vi kun tre offentlige vulvapoliklinikker som har åpent fra én gang i uken til én gang i måneden. Ventetiden varierer fra seks måneder til tre år. Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør styrke tilbudet om flere vulvaklinikker over hele landet.

Lipødem er et eksempel på en ikke-anerkjent diagnose i Norge. Dette til tross for at det anslås at mellom 20-40 000 kvinner er rammet. Det er en tilstand med sykelig fettansamling i sete, lår og legger, eventuelt armer. Om symptomene på denne sykdommen får utvikle seg kan man få problemer med både blodomløp og lymfedrenasje. Livet blir ofte preget av smerter, bloduttredelser, tyngdefølelse og ubehag. Det har frem til i dag kun vært et sykehus i Norge som tilbyr offentlig behandling for lidelsen, i Nord-Norge. Nå får kvinner på Vestlandet endelig også et tilbud. Men det betyr fortsatt at mange kvinner ikke vil få den hjelpen de trenger. Vi etterlyser behandlingstilbud som ikke er avhengig av hvilket helseforetak du tilhører.

Kvinner er en sammensatt halvdel av befolkningen og kvinner som har kort botid i Norge er ekstra usatte. Når du er gravid i et nytt land og skal navigere i et ukjent helsesystem, kan det by på smertefulle utfordringer. Sanitetskvinnene drifter tiltaket Flerkulturell doula som gir fødselshjelp til særlig sårbare kvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon. Dette fremmer mestring, makt og kontroll over eget liv for de fødende. Tilbudet blir nå nedlagt dersom det ikke får støtte i det kommende statsbudsjettet. Det haster å få midler til å sikre at Flerkulturell doula forblir et tilbud for kvinnene som trenger det.

Sanitetskvinnene er en av de største enkeltaktørene på kvinnehelseforskning. Det ønsker vi ikke nødvendigvis å være. Vi mener heller at det er nødvendig at det offentlige tar et større ansvar for å sikre forskning på kvinnehelse. Dagens kunnskapsmangel er både en likestillings- og folkehelseutfordring i Norge. Vi er glad for at partiene vil satse på forskning, og vi mener det gjelder å øremerke offentlige midler til kvinnehelse. Det må bevilges friske øremerkede midler til Forskningsrådet, med formål om å opprette et eget forskningsprogram om kvinners helse.

Samtidig som det må sikres et bedre offentlig tilbud på kvinnehelse, er også nødvendig å sørge for at kvinner selv har og kan tilegne seg kunnskap. Derfor foreslår vi at det bevilges penger til en kvinnehelseportal. Dette har Arbeiderpartiet tidligere støttet – nå må det gjennomføres. Målet med en slik nettportal er å gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv. Vi er håpefulle til at den nye regjeringen gjør dette mulig.

Samtalene i Hurdal kan endre hverdagen til hundretusenvis av kvinner. Vi i Sanitetskvinnene gleder oss til å jobbe bredt med partiene på Stortinget for å sikre kvinners helse i Norge.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!