Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Gerty Lunds blogg Publisert 2020-03-25

Hvordan går det med de «normale» pasientene i disse koronatider?

15. mars gikk det beskjed ut fra Helsedirektoratet om at alle fysikalske instituttene i landet skulle holdes stengt fra og med mandag 16. mars. I sin presisering av vedtaket i veilederen koronavirus - beslutninger og anbefalinger, legger Helsedirektoratet et stort ansvar på kommunene.

24. mars kom beskjeden om at dette gjelder til og med 2. påske dag. Det vil si ytterligere drøye to uker med stengte institutter.

Jeg er bekymret for alle de pasientene fysioterapeutene normalt behandler. Andre diagnoser tar ikke koronapause. Hvordan går det med alle pasientene som fikk satt rehabiliteringen sin på vent? Hvordan påvirker situasjonen funksjonsutviklingen deres? Daglig får nye pasienter slag, hjerteinfarkt, brekker armer og ben med mer. Hva slags rehabilitering får disse?

Fysioterapeutene prøver å hjelpe så mange som mulig ved hjelp av video- og telefonkonsultasjoner. Men det er ikke alle pasientene som kan dra nytte av slike løsninger. Koordinerings- og prioriteringsansvaret ligger hos kommunene. Norsk Fysioterapeutforbund erfarer at det er svært ulikt hvordan kommunene håndterer dette ansvaret. Hvorfor spiller de ikke på de ressursene som avtalefysioterapeutene utgjør? I tillegg er det svært mange selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtaler som nå er arbeidsledige og kan være med å bidra.

Kriser skaper nye muligheter og kan skape nye samhandlingsarenaer. Grip sjansen og skap gode løsninger sammen til beste for de som trenger hjelp og skal ha en godt liv også etter koronapandemien.

Kommentarer

Gerty Lund

Gerty Lund er leder av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har lang erfaring som fysioterapeut/sjeffysioterapeut og seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten. Tidligere leder av Norsk Forum for Helseledelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!