Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Eivind Valestrands blogg Publisert2017-04-02

Tobakk må bort fra butikkhyllene

Når én av fem nordmenn røyker daglig i 2017 kan ikke myndighetene stryke tobakksnæringen med hårene. Tiden er moden for å flytte tobakk ut av butikkene og inn på polet. 

Tidlig på 2000-tallet lo vi av røykeloven. For mange var det noe påtrengende uliberalistisk ved at staten skulle blande seg opp i våre uvaner. Nå ler vi av dem som lo da.  

For vi mennesker gjør ikke alltid kloke valg. Selv om vi vet bedre, handler vi ikke nødvendigvis deretter.

Som mennesker trenger vi veiledning for å kunne ta sunne valg. De usunne valgene er derimot ofte for tilgjengelig.

Vi vet alle hvilke katastrofale følger røyking kan gi. Halvparten av dem som røyker gjennom livet dør. De fleste i sin mest produktive alder. I gjennomsnitt taper en røyker elleve leveår. 

Konklusjonen er like enkel som den er kjent: Røyking er livsfarlig.

Vi får også mer og mer kunnskap om skadevirkninger av snus. Selv om det kanskje er mindre skadelig enn røyk, er det fremdeles et potensielt livsfarlig alternativ. Forskning fra NTNU viser at snus kan øke risikoen for hjertekarsykdom like mye som røyking. Folkehelseinstituttet sin gjennomgang fra 2014 viste at snusbruk øker risikoen for infertilitet, kreft og fedme.

Det finnes ingen trygg bruk av tobakk. 

Vi som står på trappene inn i fremtidens helsevesen skal møte konsekvensene av valgene dagens unge tar. Livsstilssykdommer er blitt en moderne epidemi. En epidemi vi kan gjøre noe med.

I helsekøene bør det heller være andre helseutfordringer som vi ikke har like stor råderett over: multiresistente bakterier, smittsomme sykdommer, psykiske lidelser og eldrebølgen, for å nevne noe.

For å minske skadevirkningen av tobakk må vi få ned forbruket så mye som mulig. Det bør ikke være noe radikalt i det. Men for å komme videre i den kampen må radikale tiltak til.

Nå innføres standardiserte tobakkpakninger for å hindre at barn og unge begynner å røyke og snuse. Vi mener Norge skal gå enda lenger.

Vårt forslag er å flytte tobakk til Vinmonopolet. Det er enkelt, gjennomførbart, og vil kunne gi store, positive virkninger for folkehelsen.

Tobakk blir slik et mindre tilgjengelig alternativ for alle. Mindre tilgang gir mindre forbruk. Både for de unge i startgropen og for dem som er i sluttfasen kan tilgjengelighet være en avgjørende faktor for om de klarer å holde seg unna tobakk.

Samtidig er ikke dette et totalforbud. Det tror vi er feil vei å gå. Folk skal få røyke og snuse om de ønsker det. Men vi mener det skal være litt vanskeligere å ta det valget. Litt vanskeligere å starte, og litt enklere å slutte.

Tobakk må være noe du bevisst må oppsøke, fremfor å kjøpe med deg når du først er på butikken.

Å begrense tilgangen til tobakk er et ansvar myndighetene må ta. De eneste som taper på dette forslaget er tobakkfirmaene. Vinneren er pasientene. Det bør vi alle kunne leve fint med.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Eivind Valestrand

Eivind Valestrand er leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) i 2017. Til vanlig studerer han medisin og forskerlinje i Bergen. Tidligere har han hatt flere sentrale tillitsverv for medisinstudenter både lokalt og nasjonalt.

Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar7

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!