Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert 2017-02-15

Det er nok nå, Spekter

 

I Rikslønnsnemda omtaler Spekter utdanningspermisjon for overleger og fordypningstid for leger i spesialisering som «motytelser» og vil få disse ordningene fjernet dersom de taper i nemda. Men vedlikehold av medisinsk kunnskap i sykehusene er ikke et forhandlingskort og kan ikke fjernes uten at det er pasientene som går lidende ut av det. Er dette noe helseministeren kan forsvare?

Det er i disse dager vanskelig å bli sjokkert over utspill fra offentlige aktører, både i utland og innland. Innenfor sykehusveggene har vi blitt trent i denne grenen i lengre tid nå. Vi har vært igjennom flere prøvelser, for eksempel da Spekter i fjor valgte å fjerne etablert praksis om rett til vaktfritak for gravide leger i siste trimester. Eller da Spekter i 2015 ønsket å innføre en kontraktfestet taushetsplikt for leger «om alle opplysninger vedkommende som medarbeider blir kjent med og som kan være til skade for helseforetaket dersom de blir kjent.»

Likevel må jeg si at Spekter nådde et nytt bunnivå da de på mandag i Rikslønnsnemda truet med å fjerne sykehuslegers muligheter for kompetanseutvikling.

På livebloggen til Dagens medisin kan man lese følgende:

– Her er det snakk om at legene har fått avsatt tid - til fordypning - fire timer hver uke hvor de kan drive faglig ajourhold. I tillegg har overlegene fire måneders utdanningspermisjon - hvert femte år. Med lønn. Det har de hatt i veldig mange år, sa Hennig.

– Dette er bedre ytelser og ordninger enn det alle andre har, sa hun.

– Så, hvis vi i nemnda gir Akademikerne medhold, vil dere ta bort disse motytelsene da?, lurte nemndsmedlem Steinar Strøm på.

 – Ja, svarte Hennig kontant.

Spekter ser altså på kompetanseutvikling som en «motytelse» og truer med å fjerne muligheten for dette dersom Spekter taper i Rikslønnsnemda. Er dette holdninger som er forenelig med en forsvarlig arbeidsgiverpolitikk innenfor helsevesenet?

Det bør være unødvendig å påpeke, men sykehus er ikke fabrikker og pasienter er ikke produkter. I lys av de aktuelle uttalelsene virker det som om Spekter har svært vanskelig for å forstå dette.

Dagens sykehus er rene kunnskapsbedrifter og det stilles fortløpende enorme krav om oppdatert kompetanse for å sikre pasientene best mulig diagnostikk og behandling. Det er legene som er medisinsk ansvarlig for pasientbehandlingen på norske sykehus. Inntil denne yrkesgruppen blir erstattet av roboter, er det helt nødvendig at legene til en hver tid har mulighet til å holde seg oppdatert innenfor sitt eget fagfelt. Hvordan ser Spekter for seg at dette skal skje etter at de har trukket tilbake sine «motytelser»?

Man bør kanskje ikke være overrasket over Spekters tilsynelatende utdanningsfiendtlige holdning når man i tillegg leser deres høringssvar til Helse og omsorgsdepartementets (HOD) opprinnelige forslag til ny spesialistforskrift. Der var Spekter «tilfreds med hovedretningen» i HODs forslag som blant annet gikk inn for å fjerne minimumskravene til internundervisning og skrote obligatoriske læringsaktiviteter for LIS. Begge forslagene ble heldigvis reversert i den endelige spesialistforskriften. Det skal også sies at Spekter stilte seg kritisk til at den enkelte lege i spesialisering skulle ha en rolle i utformingen av sitt eget utdanningstilbud.

Spekters uttalelser føyer seg i inn i samme mønster som er grunnen til at partene faktisk sitter i Rikslønnsnemd og som resulterte i tidenes lengste sykehusstreik i fjor høst. Den misforståtte oppfattelsen om at det kan oppnås økt «produksjon» gjennom individualisering av legenes inntil nå kollektive og forutsigbare arbeidsplaner med utdanning og pasientsikkerhet som salderingsposter.

Man kan i det hele tatt stille spørsmålstegn om Spekter er egnet som arbeidsgiverorganisasjon innenfor et såpass komplekst og potensielt fragilt område som spesialisthelsetjenesten representerer. Jeg tør påstå at det ikke kommer til å bli ro i sykehusene før Spekter på fundamentalt vis endrer sin forståelse og opptreden til noe som er i nærheten av det som kan forventes av en ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon. Dessverre tror jeg det er en utopi.

Inntil videre er det derfor grunn til å minne om at det faktisk er helseministeren som sitter på det overordnede ansvaret i sykehusene. Vil han forsvare Spekters trussel om å fjerne legers mulighet til å holde seg faglig oppdaterte?

I så fall vil jeg minne om at det er valg til høsten.

Kommentarer

 • Superegoist 19.02.2017 19.47.43

  Det grunnleggende problemet, er at LiS trenger sykehus for å kunne jobbe som noe annet enn fastlege. Sykehusene har derimot massevis av LiS å ta av. Jeg forstår ikke hvorfor svært intelligente mennesker ikke kan slutte å la ideologi være identitetsdefinerende, og gi opp sin støtte til arbeiderpartiet og sosialistene. Helsevesenet må totalprivatiseres for at vi skal få det bra. Spesialiteter må fjernes fra offentlig kontroll og overføres til private organisasjoner, slik at arbeidsgiver kan bestemme hvem de tør ta sjansen på å la operere, ut ifra søkbare credentials fra private firmaer og tidligere arbeidsgivere. Da ville din samlede kunnskap ha en frihet og en større verdi, du ville nesten være garantert å få bruke erfaringen din, mens nå må du stå med lua i hånda og tigge.

 • LIS2 16.02.2017 23.27.26

  Om man er misfornøyd med dagens situasjon i sykehusene så gir man uansett ikke sin stemme til AP, enten Bratten er med på laget eller ei. AP er sammen med Høyre garantistene for et status quo hvor all helsemakt fortsatt blir samlet hos RHF-ene. Og disse vil kunne fortsette å bruke Spekter som fotsoldater i sin pågående kamp for å innskrenke helsepersonellets innflytelse og rettigheter. Målet om budsjettbalanse helliger som kjent alle midler!

 • LIS 16.02.2017 15.57.10

  Ryktet forteller at Bratten har meldt seg inn i Arbeiderpartiet for å prøve å bli helseminister. Jeg gir ikke min stemme til Ap før de garanterer at dette ikke vil skje!!

 • Dr. feelbad 16.02.2017 11.10.23

  For å bruke en barneskoleanalogi tror jeg at Spekter ikke er noe annet enn den store sterke bølla med makt som vet å bruke den, mens de som sendte bølla på tokt sitter bakerst i skyggene og slipper unna. Jeg frykter at det er større sjanse for at julenissen dukker opp neste år, enn at helseministeren har nok kompetanse og handlekraft til å klare å røske opp i det tette og altfor komplekse helsebyråkratispindelvevet vi har rotet oss inn i. Historien har vist at heller ingen i arbeiderpartiet klarer dette. For en stakkars minister med Norges vanskeligste jobb er det mye lettere å fortsette i samme tralten enn å gjøre store endringer, spesielt når rådene kommer fra ledere som vil beholde sine meningsløse stillinger. Dessverre.

 • Kirurgisk spesialitet, LIS 16.02.2017 06.41.10

  Jeg har sagt det tidligere. Det må bli slutt på snill pike mentalitet, og lemfeldig omgang med arbeidstider. Som et absolutt minimum bør all overtid registreres av alle, vi kan si opp all UTA tid og alle vakanser må utkommanderes. Om spekter vil ha fortsatt konflikt kan de gjerne få det. Nok er nok, jeg vil IKKE tilbake til tysk standard i arbeidslivet. Før det skjer forlater jeg landet eller omskolerer meg.

 • Lege 15.02.2017 21.06.52

  New public Management heter det, mer fokus på økonomi og til helvete kvalitet. Det er løgn når helseforetakene skriver (kvalitet trygghet respekt) sannheten er (billig arbeidskraft,stress på jobb,og mer sykepleier i ledelse) Legene kommer aldri til å akseptere at pasientene er et produkt og derfor man ser at administrasjonsavdelingene på alle norske sykehusene vokser og vokser, flere konsulenter, rådgivere, jurister, og sykepleierledere og alle i 100% leder jobb, ingen av dem vil tilbake til pasient jobben , lojale og protesterer aldri.

 • Stian 15.02.2017 20.12.00

  Blir det bedre om spekter forsvinner ? nei mener eg skyggene blir der . En må tenke nytt og det tror eg ikke helse-toppene i dag er i stand til.

 • Sorry ! 15.02.2017 19.01.39

  Arbeiderpartiets programforslag nylig viser bare de digger spydige Spekter og Siv Jensens sykehuspolitikk.

 • Oppdatert sykehuslege 15.02.2017 18.58.14

  Veldig godt skrevet! Kanskje vi bør begynne å spørre økonomene i Spekter om hvor mange forskningsartikler de faktisk leser pr uke? Det er nok ikke så mange. Økonomi er et ungt fag og de ligger årevis bak oss når det gjelder forskning. Mange av utsagnene de kommer med kan ikke dokumenteres vitenskapelig. Kanskje er det derfor de er så redde for legene og makten reell kunnskap gir? Er det noe samfunnet vårt trenger framover er det kunnskap og fakta! Tar av meg hatten for denne kronikken!

 • LIS 15.02.2017 15.05.11

  Jeg betviler ikke Spekters ønske om å skape et godt helsevesen, noe annet ville overrasket meg veldig. Men jeg tror bare ikke de har kunnskapen og forutsetningene for å vite hva som faktisk skaper et godt helsevesen. På samme måte som myndighetene i Sovjet ikke hadde forutsetninger for å vite hvordan man drev et godt landbruk da de valgte å kollektivisere gårdsbrukene, og bøndene med sine generasjoners erfaring og fagkunnskap ble satt på sidelinjen og bare skulle produsere etter instrukser fra ledelsen. Når Spekter nå overhodet ikke vil lytte til innspill fra fagpersonell, så har de malt seg til de grader inn i et hjørne. Men som i Sovjet vil heller ikke dette regimet vare for alltid. Spørsmålet er bare hvor ille det må bli før noen med makt setter ned foten. Må man følge etter Storbrittania til bunns før skiftet kommer, eller viser noen seg kloke nok til å åpne øynene (jfr. Skottland) før det går så langt? Så langt er det dessverre ingen tegn til det siste fra politisk hold.

 • William Jørgen Koren 15.02.2017 14.48.36

  Et godt helsevesen er velferdsstatens bærebjelke. Og dette vil altså Spekter ta fra oss ?

 • LIS 15.02.2017 14.36.34

  Tusen takk for at du setter ord på det vi alle i kollegiet føler! Menneskelighet, omsorg og fagkunnskap ofres hver eneste dag på økonomenes alter, og politikerene sitter og ser på med åpne øyne at dette skjer. Fordi de ikke vet bedre, fordi de ikke selv er helsepersonell og har mulighet til å vite hva dette innebærer. De siste årene har vi i den offentlige debatten sett en ekstrem banalisering av noe av det mest kompliserte vi står ovenfor, nemlig menneskekroppen og livet selv. Og det blir ikke mindre komplisert jo mer vi avdekker av kroppens mysterier, snarere tvert om. Men dette synes ikke å være gjeldende oppfatning i Spekter og HF sine korridorer hvor alt synes å kunne pakkes inn i standardiserte DRGer og lean-skjemaer. Og nå er altså turen kommet til å ofre faglig fordypning for å "straffe" ulydige leger. Jeg nekter å tro at dette er hva pasientene ønsker seg! Og et valg endrer dessverre ingenting, for helsetoppene blir sittende videre, uansett resultat av stortingsvalget!

 • lis 15.02.2017 14.24.28

  Word!

Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er legespesialist og postdoc ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han har tidligere vært forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!