Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert2017-02-15

Det er nok nå, Spekter

 

I Rikslønnsnemda omtaler Spekter utdanningspermisjon for overleger og fordypningstid for leger i spesialisering som «motytelser» og vil få disse ordningene fjernet dersom de taper i nemda. Men vedlikehold av medisinsk kunnskap i sykehusene er ikke et forhandlingskort og kan ikke fjernes uten at det er pasientene som går lidende ut av det. Er dette noe helseministeren kan forsvare?

Det er i disse dager vanskelig å bli sjokkert over utspill fra offentlige aktører, både i utland og innland. Innenfor sykehusveggene har vi blitt trent i denne grenen i lengre tid nå. Vi har vært igjennom flere prøvelser, for eksempel da Spekter i fjor valgte å fjerne etablert praksis om rett til vaktfritak for gravide leger i siste trimester. Eller da Spekter i 2015 ønsket å innføre en kontraktfestet taushetsplikt for leger «om alle opplysninger vedkommende som medarbeider blir kjent med og som kan være til skade for helseforetaket dersom de blir kjent.»

Likevel må jeg si at Spekter nådde et nytt bunnivå da de på mandag i Rikslønnsnemda truet med å fjerne sykehuslegers muligheter for kompetanseutvikling.

På livebloggen til Dagens medisin kan man lese følgende:

– Her er det snakk om at legene har fått avsatt tid - til fordypning - fire timer hver uke hvor de kan drive faglig ajourhold. I tillegg har overlegene fire måneders utdanningspermisjon - hvert femte år. Med lønn. Det har de hatt i veldig mange år, sa Hennig.

– Dette er bedre ytelser og ordninger enn det alle andre har, sa hun.

– Så, hvis vi i nemnda gir Akademikerne medhold, vil dere ta bort disse motytelsene da?, lurte nemndsmedlem Steinar Strøm på.

 – Ja, svarte Hennig kontant.

Spekter ser altså på kompetanseutvikling som en «motytelse» og truer med å fjerne muligheten for dette dersom Spekter taper i Rikslønnsnemda. Er dette holdninger som er forenelig med en forsvarlig arbeidsgiverpolitikk innenfor helsevesenet?

Det bør være unødvendig å påpeke, men sykehus er ikke fabrikker og pasienter er ikke produkter. I lys av de aktuelle uttalelsene virker det som om Spekter har svært vanskelig for å forstå dette.

Dagens sykehus er rene kunnskapsbedrifter og det stilles fortløpende enorme krav om oppdatert kompetanse for å sikre pasientene best mulig diagnostikk og behandling. Det er legene som er medisinsk ansvarlig for pasientbehandlingen på norske sykehus. Inntil denne yrkesgruppen blir erstattet av roboter, er det helt nødvendig at legene til en hver tid har mulighet til å holde seg oppdatert innenfor sitt eget fagfelt. Hvordan ser Spekter for seg at dette skal skje etter at de har trukket tilbake sine «motytelser»?

Man bør kanskje ikke være overrasket over Spekters tilsynelatende utdanningsfiendtlige holdning når man i tillegg leser deres høringssvar til Helse og omsorgsdepartementets (HOD) opprinnelige forslag til ny spesialistforskrift. Der var Spekter «tilfreds med hovedretningen» i HODs forslag som blant annet gikk inn for å fjerne minimumskravene til internundervisning og skrote obligatoriske læringsaktiviteter for LIS. Begge forslagene ble heldigvis reversert i den endelige spesialistforskriften. Det skal også sies at Spekter stilte seg kritisk til at den enkelte lege i spesialisering skulle ha en rolle i utformingen av sitt eget utdanningstilbud.

Spekters uttalelser føyer seg i inn i samme mønster som er grunnen til at partene faktisk sitter i Rikslønnsnemd og som resulterte i tidenes lengste sykehusstreik i fjor høst. Den misforståtte oppfattelsen om at det kan oppnås økt «produksjon» gjennom individualisering av legenes inntil nå kollektive og forutsigbare arbeidsplaner med utdanning og pasientsikkerhet som salderingsposter.

Man kan i det hele tatt stille spørsmålstegn om Spekter er egnet som arbeidsgiverorganisasjon innenfor et såpass komplekst og potensielt fragilt område som spesialisthelsetjenesten representerer. Jeg tør påstå at det ikke kommer til å bli ro i sykehusene før Spekter på fundamentalt vis endrer sin forståelse og opptreden til noe som er i nærheten av det som kan forventes av en ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon. Dessverre tror jeg det er en utopi.

Inntil videre er det derfor grunn til å minne om at det faktisk er helseministeren som sitter på det overordnede ansvaret i sykehusene. Vil han forsvare Spekters trussel om å fjerne legers mulighet til å holde seg faglig oppdaterte?

I så fall vil jeg minne om at det er valg til høsten.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han er forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar6

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

DEN EUROPEISKE LUNGEKONGRESSEN (ERS)

Hormontilskudd reduserte fall i lungevolum

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!