Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Bjørnar Allgots blogg Publisert 2019-08-29

Sunn skolemat forebygger diabetes type 2

Gode kostholdsvaner tidlig i livet gir en god helse som forlenges inn i voksenlivet. Det er godt dokumentert at et sunt kosthold beskytter mot utviklingen av diabetes type 2.

Diabetes type 2 er en folkesykdom. Per i dag er 220 000 nordmenn diagnostisert med sykdommen. En stor gruppe til er enten udiagnostiserte eller har pre-diabetes.

Diabetesforbundet bekymrer seg over at stadig yngre personer får påvist diabetes type 2 - en sykdom som før ble kalt «gammelmannsdiabetes». Pasientene skal leve lenge med sykdommen, med stor risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner som koster samfunnet store summer, men ikke minst påfører den som er rammet mye lidelse.

Med forebyggende tiltak kan dette unngås. Vi kan forme den oppvoksende generasjonens helse til det bedre.

Ifølge Helsedirektoratet er 14% av guttene og 17% av jentene overvektige eller fete når de er 8 år gamle. Faren for at overvektige barn blir overvektige voksne er stor. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag viser at personer med en kroppsmasseindeks som tilsier at de er fete hadde mer enn tyve ganger høyere risiko for å utvikle diabetes type 2, sammenlignet med normalvektige.

Diabetesforbundet mener at et skolemåltid basert på de offisielle kostholdsrådene er en god måte å forebygge at disse barna utvikler diabetes type 2.

Forskningen viser vei i at dette er et godt tiltak.

Vi vet at barn spiser for lite grove kornprodukter, fisk, frukt og grønnsaker. Det viser tall fra Folkehelserapporten til FHI. Studier fra Universitetet i Agder viser at de barna som ble servert skolelunsj over en lengre periode, økte sitt inntak av sunne matvarer.

Forskning på frukt og grønt i skolen har vist at barna spiste mer frukt og grønnsaker som følger av tilbudet. Den gode vanen med å spise frukt og grønt fortsatte ut i voksenlivet. Resultatene er positive, da vi vet at et økt inntak av frukt og grønt er vist å forebygge diabetes type 2.

Sukkerinntaket blant barn med en lavere sosioøkonomisk bakgrunn er bekymringsverdig høyt. For mye sukker er koblet opp mot overvekt. Mennesker med lav sosioøkonomisk status er overrepresentert blant de som har diabetes type 2.

Derfor er sosialt utjevnende tiltak viktig i kampen mot sykdommen.

Flere studier viser at skolemat er særlig effektivt for å utjevne sosiale forskjeller. «Tiltak som er rettet mot personer med høy individuell risiko eller spesielt utsatte grupper i befolkningen», kalles et nødvendig tiltak i den Nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold.

Ifølge Granavolden-plattformen vil helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirke mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. Det er viktig innsikt.

Alle politikere er nok enige i at sunn skolemat er et viktig verktøy. Uenigheten ligger i hvem som skal ha ansvar og hvem som skal betale. De sårbare barna taper mest, derfor mener Diabetesforbundet at skolemat må innføres nå.

Kommentarer

Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992. Han er utdannet lærer med videreutdanning i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han er blant annet styreleder i Extrastiftelsen, leder i kontaktforum for brukere av helsetjenesten i HoD og har vært visepresident i den internasjonale diabetesføderasjonen. Han var sentral i etablering av Læring og mestringssentra i Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!