Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Bjarte Reves blogg Publisert 2020-10-21

Stortinget - si nei til Akson journal, men ja til bedre samhandling

Vi er alle enige om at det trengs bedre IT-løsninger for helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Men nå foreslås en felles kommunal journal, Akson, til totalt 22 milliarder kroner.

Det er E-helsedirektoratet/PwC og Regjeringen som presser på for denne løsningen. Norsk e-helsebransje, Legeforeningen, Fagforbundet og våre forskningsmiljøer er meget kritiske til en gigantisk investering på 11 milliarder kroner i kommunene for Akson. Ytterligere 11 milliarder kroner skal brukes på drift og implementering av løsningen, som totalt skal koste 22 milliarder kroner. Har vi råd til dette med presset kommuneøkonomi?

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2021 å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene kjernejournal, helsenorge.no og e-resept med 189 millioner kroner, som et første ledd i en fireårig satsing på samhandlings-løsninger. Denne satsingen på samhandling er positiv, gitt at midlene nyttes på en slik måte at det samtidig stimulerer til innovasjon og konkurranse i markedet for e-helseløsninger.

Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner som et første steg i realiseringen av én felles kommunal journalløsning. Den foreslåtte løsning kan føre til en monopolisering av et levende journalmarked. I stedet for å løse alle problemer i helsetjenestens IT-systemer gjennom én stor anskaffelse, må vi forbedre samhandlingen og funksjonaliteten skritt for skritt. Dette er fullt mulig og vil gi raskere gevinster, lavere risiko og reduserte kostnader. Stortinget, hva med å omdisponere 93 millioner til økt satsing på samhandling eller økt pasientbehandling?

Det er god samhandling og deling av informasjon ved behov som betyr noe for pasientene og for helsepersonell.  Staten må få fart på påbegynte initiativer som pasientens legemiddelliste (PLL), journalinnsyn gjennom kjernejournal (KJ), deling av behandlingsplaner, henvisninger og epikriser og elektronisk dialog mellom leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

Jeg mener KS i samarbeid med enkeltkommuner, og leverandørene bør peke på et alternativ som er rimeligere for våre kommuner, som raskere sikrer effektene av samhandling, har lavere risiko og som bevarer en konkurranse i markedet. Akson er i dag winner takes all, der en IT-leverandør skal levere journal for hele kommune-Norge.

Vi kan se til Danmark og hovedstadsregionen for å se hvordan det gikk der da de innførte «Sunhedsplatformen» – én felles journal ved sykehusene. Ifølge den danske riksrevisjonen sank antall pasienter som ble behandlet med 34–37 prosent. I kommunene våre vil Akson journal gå ut over brukerne som får et dårligere tilbud, fordi «Magda» som skal hjelpe dem, isteden bruker tiden sin til å finne ut av et stort IT-system.

Flere kommuner har tatt opp behovet for statlig økonomisk støtte til å erstatte journalsystem i vedtak da de signerte intensjonserklæringen i juni 2020. Eksempelvis har Asker kommunes formannskap 16.06.20 vedtatt at «Asker kommune er bekymret for de økonomiske rammene som ligger i prosjektet. Asker kommune forutsetter at hovedansvaret for finansieringen er statlig, samt at staten bærer risikoen for eventuelle endringer i kostnadsoverslagene.»

Hva er så alternativet til kommune-Norge? I stedet for å løse alle problemer i helsetjenestens IT-systemer gjennom én stor anskaffelse, så trenger vi flere IT-systemer som deler data med hverandre ved behov. La oss begynne med samhandling, mens et alternativ til Akson kommer på plass.

(Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er rådgiver for WebMed som leverer EPJ løsninger til primærhelsetjenesten)

Kommentarer

Bjarte Reve

Bjarte Reve er daglig leder i Nansen Neuroscience Network, partner i konsulentselskapet Considium og folkevalgt i Asker kommune for Høyre. 

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!