Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bent Høies blogg Publisert 2011-10-19

Ledelse hindrer lidelse

I følge pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender døde det i Norge 4 500 personer som følge av skader oppstått i sykehus. Rundt 100 000 personer opplevde pasientskader, tilsvarende 14,5 pst.

 

Dette er høyere enn det vi har antatt tidligere på bakgrunn av internasjonale undersøkelser. Selv om tallet er en midlertidig beregning, er de svært urovekkende.

 

I følge Kunnskapssenteret kunne rundt halvparten av dødsfallene vært unngått, dels med enkle rutineforbedringer. Det er verdt å dvele ved: Nesten 2000 nordmenn dør grunnet feil i sykehus. Hvert år. De kunne alle vært unngått. Det tragiske er at vi har latt dette skje over lang tid, selv om tilsvarende kunnskap har vært presentert tidligere. Men det er også kunnskap som gir optimisme – vi er ikke dømt til å gjøre feil, systemet kan forbedres.

 

La meg en sjelden gang si noe som sjelden sies fra Høyre-politikere: Individet er ikke viktigst, det er systemet som betyr noe. Slike hendelser kan unngås og begrenses, om systemet er bedre.

 

Alle som kjenner helsevesenet vet at feil skjer. Risikoen er der, fordi det som gjøres er risikofullt. Like godt vet vi at ledelse, gode rutiner, evne til å lære av begåtte feil, effektive systemer for kvalitetskontroll og bedre organisering har stor betydning og gir resultater.

 

Til tross for dette ligger Norges på mange måter veldig gode helsevesen, altfor langt etter på dette området – noe bl.a. OECD og Commonwealth Fund har slått klart fast.

 

Det bekymrer meg ikke at det foregår økonomitenkning i helsevesenet. Jeg finner det derimot bekymringsverdig at økonomitenkningen ser ut til å få all oppmerksomhet, og skviser det som er av tid, krefter og interesse for pasientsikkerhet.

 

Andelen styresaker i de regionale helseforetakene som angår økonomi er urovekkende høy, og vitner om at dette stjeler all oppmerksomhet. Som påpekt bl.a. i årets statusrapport fra Legeforeningen: Det stilles langt flere krav til økonomi enn kvalitet i sykehusene. Helseministeren har flere ganger utalt at det ikke er en motsetning mellom god økonomistyring og god kvalitetsstyring. Det er jeg helt enig i, men det er imidlertid ikke en automatisk sammenheng – god økonomistyring gir ikke i seg selv god kvalitetsstyring.

 

Forrige uke fremmet Høyre på nytt et stort forslag om kvalitet og pasientsikkerhet (snart tilgjengelig på denne link). Løsningen er ikke å jobbe stykkvis og delt med dette, men å gjøre det til et gjennomgående hovedspørsmål i hele helsevesenet. Da må pasientsikkerhet og kvalitet ikke lenger bare være et ansvar for den enkelte ansatte, men et ledelses og systemansvar. Derfor har vårt forslag tre overordnede strategier: Ledelse, system og kultur. Under hvert av disse områdene har vi konkrete forslag for at pasientsikkerhet og kvalitet skal bli et hovedtema og føre til endringer i dagens praksis. Det handler blant annet om bedre kvalitetssikkerhet, flere indikatorer, mer åpenhet, kvalitetssertifisering av alle sykehus, bedre involvering av pårørende, bedre retningslinjer, forbedret elektronisk kommunikasjon.

 

Én ting som hadde gjort helsevesenet bedre, var om politikken la bedre til rette for godt samarbeid, god dialog og kommunikasjon, at gode ideer og nye løsninger slippes til, og at kreativitet og innsats for å løse felles problemer oppmuntres og oppskattes.

 

Behandlingen av Høyres forslag i Stortinget denne høsten blir en test på om politikerne, som skal lykkes med å ta ansvar for dette, selv klarer å leve opp til det samme idealet.

Kommentarer

 • Dayana 26.04.2016 07.25.33

  Which came first, the problem or the solotiun? Luckily it doesn't matter.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Stortinget siden 2000. Han har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og grunnfag i rettsvitenskap.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!