Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Anita Vatlands blogg Publisert 2021-06-25

Gjenåpning? Ikke for alle!

Sol, sommer, mer utetid og tid til å være med de man er glad i. Endelig kan man besøke de som man har vært utestengt fra så lenge. Endelig blir det mulig å få sett noe annet enn husets 4 vegger og den lille kohorten.

Vaksinefriheten skal etter hvert ta oss ut av ensomheten og inn i de mer sosiale rommene. Når vi nå ser ut til å komme ut av den nedstengte situasjonen som har preget landet de siste 16 månedene, så er det grunn til å reflektere litt over hva den såkalte gjenåpningen betyr. Det blir ikke gjenåpning for alle, for noen så blir det fortsatt ulike former for nedstenging.

Ferietid er ikke ferie for alle

For mange pårørende er ferien ofte en fulltidsjobb, fordi hverdagens rutiner er stoppet opp. Det alvorlige i år, er at det skjer etter ett år hvor mange pårørende har hatt mer eller mindre full stopp eller opplevd begrensinger i tilbudene, mer eller mindre sammenhengende. Helsepersonell og andre har vært omdisponert til andre aktiviteter relatert til covid19, og dette har medført at mange pårørende har hatt ekstra mye å gjøre og ikke fått den avlastning eller oppfølgingen de har hatt behov for.

Vi unner for all del alle som har jobbet med covid-19-arbeid i år all den ferie de kan få og ikke minst har rett på. Vår bekymring er at vi fortsatt etter et år som dette, ser at kommuner vil kutte eller redusere så man ikke får reist på ferie, inndrar avlastningstilbud fordi det ikke er budsjett eller personale til det, kutter i aktivitetstilbud til sårbare grupper og liknende.

Var det et år hvor man virkelig burde ha bydd på noe ekstra til denne gruppen, så var dette året! Den gang ei – flere steder har man heller raslet med sparekniver som det vanlige svaret. Vi er bekymret for hvordan denne gruppen pårørende har det over sommeren og oppfordrer til at der hvor det er mulig, må noen «bjuda på» og sørge for å gi noen tiltrengte pusterom i sommer.

Besøksrestriksjoner gjelder fortsatt

Det er også blitt merkverdig stille om eldres og pleieavhengige pasienters rettigheter og situasjon under gjenåpningen for oss friske. Deres pårørende fortsatt opplever begrensninger i besøk. Vi mottar fortsatt altfor mange historier om at det å komme på besøk på sykehjem ikke er som før.

Landet åpner stort sett opp, om ikke lokale utbrudd er påvist, og de fleste kan leve ganske normale liv. Men paradoksalt nok har enkelte sykehjem (helsehus, korttidsplasser) fortsatt svært strenge besøksrestriksjoner. Et eksempel fra et moderne helsehus hvor man nå, denne uken, ønsker å begrense besøket til 2 ganger pr uke. Pasienten er fullvaksinert, helsepersonell er fullvaksinert og besøkende er vaksinert. Kommunen har fravær av smitte for øyeblikket og følger nasjonale retningslinjer. Et argument har vært lav bemanning og hensyn til bemannings situasjonen, noe som i bunn og grunn burde vært en begrunnelse for større tilstedeværelse av pårørende.

Vårt overordnede inntrykk er at man mange steder har tatt 2 skritt tilbake, så pårørende må be om å komme på besøk i det som er deres kjæres hjem, uten noen faglige begrunnelser, mens man skylder på manglende personell og sommervikarer. Når så de ansvarlige er dratt på ferie og det kun er vikarene igjen som må følge reglene, så blir ikke gjenåpningen for pasienter og pårørende som før, enda forutsetningene er tilstede.

Men – nyt ferien din! Dog i forvisning om at det som sies om at Norge åpner opp igjen, er en sannhet med modifikasjoner. Alle fortjener ferie og fritid, rett til sosial kontakt og få hente seg inn. Det er bare slik at nok en gang har ikke alle muligheten til det. For noen så blir kohorten fortsatt de man tilbringer sommeren med. For andre kan det fortsatt bli teknisk vanskelig å komme på besøk.

Begge deler er like feil og har dessverre ingen vaksine som løsning. Det har vi først når vi har en gjenåpningsplan, som også er en plan for de sårbare gruppene og deres pårørende.

God sommer!

Kommentarer

Anita Vatland

Anita Vatland er daglig leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!