Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Anita Vatlands blogg Publisert 2020-07-06

Ta opp telefonen!

Så enkelt er det - og så har det likevel vært så vanskelig!

Da Norge stengte ble noen innelukket, andre utelukket Vi har spurt og fått svar fra 1027 pårørende om hva de opplevde de første 8 ukene etter 12 mars. Da tjenester og tiltak stengte var det ikke bare de sårbare gruppene som ble rammet. Mange pårørende fikk en større belastning, enten de overtok en del av oppgavene som ble tatt bort eller at de holdt seg unna eller ikke fikk lov til å gå til den de var pårørende til av ulike smittevernhensyn. Med dette kan vi ha gjort sårbare grupper enda mer sårbare.

Pårørende i Norge yter halvparten av omsorgen til syke og eldre. Når samfunnet tar bort offentlige tjenester og tilbud, skulle man tro det fantes en plan for å følge opp de som tok over oppgavene og spørre om hvordan det gikk? Men dessverre ser vi ikke at det eksisterer, enda 7 av 10 pårørende fortalte at de nå gjorde mer enn før. Og 7 av 10 ble ble heller ikke kontaktet for å høre hvordan det gikk med dem!

Her er noen sitater og innspill fra pårørende i Koronaundersøkelsen: 

• «Skulle gjerne hatt en person i kommunen som kunne gi råd på telefon angående hvordan jeg skal forholde meg i hjemmet til min mor. Ønsker jo ikke dra inn smitte men må inn og hjelpe henne fysisk.»

• «De burde kontakte oss som medmennesker»

• «At pårørende må kontaktes når tjenestetilbudet endres»

• «Ta kontakt spør hvordan det går. Hvordan fungerer det nå»

• «Kontaktperson for pårørende m pårørendes situasjon som primærfokus»

• «Rikelig med informasjon» • «Ta kontakt med pårørende med info om støttetilbud»

• «Tydeliggjøre og rettighetsfeste respekt for pårørendes store omveltninger og omorganiseringer, umiddelbart i det et samfunn lukkes ned - for egen familiesituasjon, barn og jobb/permitteringer.»

Sjelden har vi sett så entydige svar og kommentarer i våre undersøkelser. De viser med all tydelighet hva de trenger, som ofte er noe så enkelt som at noen bryr seg, tar en telefon og spør om hvordan går det og om det er noe vi kan hjelpe til med? Dette ville vært en fin måte å samarbeide og utveksle informasjon i en vanskelig periode. I stedet opplevde mange en rungende stillhet, i en tid hvor vi alle fikk beskjed selv fra statsministeren om å ta vare på hverandre og ta mer kontakt!

I tilbakemeldingene ligger sannheten: Utfordringen er at det mange steder ikke finnes en plan A for kontakt, samarbeid, informasjon og oppfølging av pårørende. Når en krise så inntreffer, finnes ikke en plan B. Du kan lese mer om våre funn og finne fakta fra Koronaundersøkelsen her: https://parorendealliansen.no/2020/06/05/dessverre-helt-sant/

For noen fortsetter dugnaden i ferien!

Dugnaden er enda ikke over for mange pårørende og nå er det enda viktigere å ta kontakt! De har hatt en mer krevende tid enn mange andre, og får nå høre at på grunn av sommerferien vil det ta lengre tid før tilbudene er tilbake i normal gjenge. I sommer fortsetter derfor meroppgavene for mange pårørende og familier i høyeste grad.

Fortsatt er de ingen som høyt har spurt hvor mange timer de har jobbet «overtid» i denne perioden, ei heller har de mulighet til å ta dette ut i «fleksitid». Hjemmekontor har hatt en litt annen betydning, når man snarere driver et hjemme-sykehus eller et hjemme-sykehjem!

Alle gode krefter i kommuner og frivilligheten bør derfor ha fokus på hva som kan gjøres for å gi disse pårørende en pause i sommer! Vi er bekymret for konsekvensene når høsten kommer. Da først vil vi se effektene både fysisk og psykisk på de som over tid har kompensert for offentlig bortfall av behandling, oppfølginger og dagtilbud med mer.

Vårt budskap er uansett telefonen du har: Ta kontakt. Ring. Gi dem kontaktperson. Inkluder dem.

Uttrykk gjerne også TAKK FOR INNSATSEN – det koster så lite og er samtidig så mye mer enn den applausen de til nå enda ikke har fått!

Kommentarer

Anita Vatland

Anita Vatland er daglig leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!