Torgeir Bruun Wyllers blogg

Ustyrlig byråkrativekst?

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Da Høyre og Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene høsten 2013, var det mange som – hva de ellers enn mente om disse partiene – forventet at det skulle føre til en oppbremset vekst av byråkratiet, kanskje sågar en reduksjon. For er ikke Fremskrittspartiet, og i noen grad også Høyre, nokså byråkrati-kritiske partier?

Byråkratiet vokser mer enn noen gang
Slik er det ikke gått. For noen uker siden kunne Aftenposten melde at byråkratiet har vokst raskere enn noen gang etter at de blå-blå kom til makten. Det skjer ikke minst på helsefeltet. Etter at sykehusreformen ble innført i 2002, er det i følge Statistisk sentralbyrå opprettet om lag 12 000 nye årsverk i spesialisthelsetjenesten, hvorav så mye som halvparten ikke er pasientrettet.

Hvordan skal dette tolkes? Det vil være en kortslutning å tro at politikere fra de nåværende regjeringspartiene er mer prinsippløse enn andre. En mer relevant tolkning er at politikerne i realiteten ikke har stort de skulle ha sagt. Byråkrativeksten følger sine egne lover. Administrasjon avler administrasjon. Politikerne, uansett partifarge, blir maktesløse marionetter som effektuerer beslutninger som forvaltningen i realiteten har truffet.

Politikere som byråkratenes saksbehandlere
Eller som Rune Slagstad treffende har formulert det i Tidsskrift for Den norske legeforening: «Byråkratene har ikke handlet mot politikernes vilje, for politikerne har ikke hatt noen betydningsfull egenvilje. De er snarere blitt en slags saksbehandlere for politikkutformende byråkrater. I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige debatt».

Helsetjenesten kveles
De fleste med pasientrettet arbeid ser nå at byråkrativeksten er i ferd med å kvele helsetjenesten. Den gir både direkte kostnader (alle byråkratene skal ha lønn) og indirekte kostander ved at helsepersonellets oppmerksomhet trekkes bort fra pasientene og over til rapportskriving og monopolpengespill. Hvordan kan denne galskapen la seg bremse?

Samling på gulvet?
Byråkratiet vil selvsagt aldri foreslå å redusere sitt eget omfang eller sin egen makt. Og når det gjelder politikere, har nå de to store blokkene – de rød-grønne og de blå-blå – begge ettertrykkelig demonstrert sin impotens i løpet av få år. Det eneste håpet jeg øyner, er en samling på grunnplanet. Hvis alle de som fortsatt har sin primære lojalitet rettet mot pasientene – sykepleiere, leger, hjelpepleiere, radiografer, bioingeniører eller helsesekretærer – samler seg og viser tenner, kan vi kanskje påvirke kursen?

Det er i hvert fall håpet som Helsetjenesteaksjonen baserer sin eksistens på.

Powered by Labrador CMS