Christian Grimsgaards blogg

Ung må verden ennu være

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.

En kan vanskelig annet enn beundre standhaftigheten og de tilslørende evnene som samlet bor i HSØs og OUS' administrasjon. Etter å ha fått tommelen ned av alt fra politikere, eksterne kvalitetssikrere til veidirektører skrider planene om gigantsykehuset på Gaustad ufortrødent videre. Presse, politikere, sykehusaktivister og ansattes representanter har kanskje ikke funnet tid til å sette seg inn i saksfremlegget. Et stykke ned i dokumentet har HSØs administrasjon nå fått utsatt lokalsykehuset i overskuelig fremtid, og fått forankret oppstart av mega-sykehuset på Gaustad. Først etter 2026 skal byggingen på Aker starte. Ikke dårlig fra et håpløst utgangspunkt.

Fra saksfremlegget;

1. etappe, 2016-2025

Nybygg for regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Somatikketappe på Gaustad med multitraume, nyfødtmedisin, intensivkrevende kreftkirurgi og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler.

Teknisk oppgradering Gaustad, Aker, Statens senter for Epilepsi i Sandvika og Ullevål

2. etappe, 2022-2029

Videre utvikling Gaustad, somatikk og regionfunksjoner innen psykisk helse

Fortsatt teknisk oppgradering Gaustad, Aker og Ullevål (midlertidig)

3. etappe, 2026-2033

Lokalsykehus Aker, somatikk og psykisk helse

Vedtaket er dårlig nytt for mange. Løsningene for Groruddalens befolkning vil i overskuelig fremtid være usikker. Vi har ingen løsning for alle de nye innbyggerne som strømmer til i regionen. Ullevål, som nå styres mot nedleggelse, vil stå foran enda vanskelige tider. Mest bekymringsfullt er dette kanskje likevel for alle de andre sykehusene i regionen, som nå skal leve i skyggen av investeringer i 40 milliarders-klassen i OUS. Og ettersom driftskostnadene i så store enheter er høyere enn i mindre vil denne situasjonen heller ikke være midlertidig. Selv vi som skal jobbe i mega-sykehuset er ikke udelt begeistret.

Men noen må da kunne si seg fornøyd?  Overlegen seier til kommunikasjonsavdelingene i de to foretakene. Slik skaper vi fremtidens sykehustilbud.

Powered by Labrador CMS