Tommy Skars blogg

Nå er det syke, barn og pårørendes tur!

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Stortinget har fått rødgrønt flertall, og uansett hvem som blir helseminister, vil Arbeiderpartiet ha en sterk styringshånd på det helsepolitiske rattet. Derfor må vi kunne forvente at i oppfølging av «vanlige folks tur»-retorikken, så prioriteres syke, barn og pårørende.

Før og under valgkampen har vi merket oss hva alle partier - ikke bare de rødgrønne - har sagt, skrevet og programfestet. Vi forventer – både for velgernes del og for partiene og politikkens troverdighet – at de partier som får anledning til å omsette sine politiske idéer i praktiske løsninger gjennom regjeringsmakt og stortingsinnflytelse, gjør det.

LHL Hjerneslag, som er en del av LHL og Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, ønsker sammen med våre allianse- og samarbeidspartnere dialog med alle partier på Stortinget og de som skal styre Helse- og omsorgsdepartementet de neste fire årene om følgende utfordringer:

Behovet for rehabilitering er økende, men rehabilitering har hatt lav politisk prioritet de siste tiårene, og flere rapporter nærmest slakter innsatsen, blant annet KPMGs evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019). Store og viktige miljøer både fra bruker- og fagsiden, slik som Sunnaas sykehus, Norsk Sykepleierforbund, Norges Fysioterapeutforbund, Norges Ergoterapeutforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), LHL og LHL Hjerneslag, står sammen om kravet om en rehabiliteringsreform.

Flere rapporter, blant annet årsrapport fra Norsk hjerneslagregister, dokumenterer at det er postadressen som er avgjørende for mange av helsetilbudene som gis – ikke minst innen rehabilitering og oppfølging. Dette må nå tas på alvor og følges opp med konkrete endringstiltak.

Slagrammede norske voksne og svenske barn er omfattet av et kvalitetsregister som skal gi kunnskap om gruppene og bidra til bedre oppfølging av dem, men norske barn med hjerneslag eller ervervet hjerneskade registreres ikke. Ved første budsjettanledning må en ny regjering bevilge penger til å starte opp arbeidet med et slik register. Dette er vårt startkrav til regjeringen.

Stortinget har hatt en ambisjon om at ingen barn og unge voksne under 49 år skulle plasseres på sykehjem etter 2005, men det skjer fortsatt – tross stortingsvedtak også i perioden som er avsluttet. Om ikke denne uverdige praksisen nå opphører, er det 20 årsjubileum i 2025 for tidenes politiske løftebrudd. «Skammens jubileum» må avlyses gjennom at kommunene, som har ansvaret for plasseringen, får så klare føringer og tilstrekkelig med ressurser at det ikke er mulig for noen å videreføre denne uverdige praksisen.

Uformell, ulønnet hjelp eller tilsyn er i Norge ifølge SSB beregnet til å utgjøre 136 000 årsverk. Det utgjør dermed nesten like mange årsverk som de kommunale tjenestene. Mange av pårørende får helseutfordringer som følge av ansvaret, viser undersøkelser fra Pårørendealliansen. Oppfølgingen av den nasjonale pårørendestrategien må føre til at færre pårørende selv blir pasienter.

Før valget spurte vi alle partiene om hva de vil gjøre på flere områder som er viktige innen hjernehelse og hjerneslag. Det er nå, med stemmer fra begge blokker, flertall for følgende:

  • Følge opp vedtak fra inneværende stortingsperiode om å forskriftsfeste responstider for ambulanser
  • Innføre en nasjonal standard for vurdering av akutt hjerneslag
  • Følge opp vedtak fra inneværende stortingsperiode om å etablere tverrfaglig synsrehabilitering for slagrammede
  • Styrke finansieringen av etterkontroll for slagrammede
  • Etablere hjerneskade/hjerneslagskoordinatorer i kommunene
  • Innføre pakkeforløp hjerneslag fase 3 (pakkeforløp utover tre måneder)
  • Følge opp vedtak fra inneværende stortingsperiode om forbud mot barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje
  • Nedsette et offentlig utvalg som kartlegger forskjeller i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og foreslår tiltak for å motvirke disse
  • Øke forskningsinnsatsen på hjerneslag

Vi forventer at de partiene som utgjør flertall for disse tiltakene finner sammen i Stortinget for å få de gjennomført i perioden.

Når vi går inn i en ny stortingsperiode må det oppsummert bli starten på en politikk som gir Norge en rehabiliteringsreform, gjør slutt på at det er postadressen som styrer hvilke helsetilbud man får, sørger for at slagrammede barn får samme oppfølging som svenske barn og norske voksne, at vi i 2025 kan avlyse «skammens jubileum» med barn og unge på sykehjem mot sin vilje, og at vi stopper å gjøre pårørende til pasienter.

Powered by Labrador CMS