Tarje Bjørgums blogg

Kjære helseminister – var dette alt?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum er leder for helse og bærekraft i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologinæringene i Norge. Abelia representerer mer enn 2400 virksomheter som bidrar med å løse de store utfordringene vi står overfor både i dagens og fremtidens helsetjeneste.

Ingvild Kjerhol har blitt helseminister, og forventningene er høye! Vi er glade for at statsråden så tydelig uttrykker at regjeringen har store ambisjoner på e-helseområdet. På EHiN, den nasjonale ehelsekonferansen fortalte Kjerkol at regjeringen vil satse på tre prioriteringer:

  • Gode nasjonale e-helseløsninger med stegvis utvikling og rask realisering av funksjonalitet
  • Nasjonal koordinering
  • Tett samarbeid mellom aktørene i sektoren og med næringslivet

I og for seg en grei inndeling. Men… var dette alt?

Etter åtte års ørkenvandring med Bent, bør det ikke komme overraskende på Kjerkol at vi er mange som allerede nå tørster etter mer radikale grep.  

La meg forklare. Helse er Norges største sektor. Det økonomiske presset på sektoren vil bli enda større i møtet med eldrebølgen og endringer i sykdomsbildet. Vi løser ikke disse utfordringene bare ved å løpe fortere, ved at sykepleierne hopper raskt omkring. Vi løser det ved å organisere annerledes og ta i bruk teknologi der det er mulig. Innbyggere må settes i sentrum, og legene må få behandle, ikke bruke 40 prosent av tiden sin på å rapportere.

Tre uker er heller ikke lenge i stolen, og vi tror og håper det kommer mer. For endring kommer ikke av seg selv.

Her er mine tre råd Ingvild:

Du må bygge en ny innovasjonsagenda som viser tillit og gir ansvar til de som er operative og nærmest pasientene. Da må det bygges inn innovasjonsfremmende mekanismer i selve maskineriet til helsetjenesten, gjennom styringsmodeller og finansieringsstrukturer. 

For det andre. Teknologien finnes allerede. Helseteknologi er faktisk Norges mest gründerintensive næring. Tusenvis av unge talenter jobber hver eneste dag med å skape morgendagens spennende helseløsninger. Utfordringen er at disse bokstavelig talt møter veggen i en lukket helsetjeneste. Det gir små muligheter for å teste all den spennende teknologien inn i operative løsninger i samspill med helsearbeidere. Det finnes ingen infrastruktur for testing, design og utprøving av nye løsninger. Da blir det verken innovasjon i helse, hjemmemarked eller nye eksportnæringer.

For det tredje. Det vil stilles store krav til ledelse, både fra deg selv og av alle de andre lederne i helsetjenesten. Uten modige ledere som tør og vil tenke nytt kommer vi ikke langt. Start gjerne med dine nærmeste: Hvordan sikrer du at departementsråden, ekspedisjonssjefene og lederne i helseforetakene faktisk blir målt på innovasjon og ikke bare drift gjennom å snu bunken for hvert nye år?

Vi heier på deg, men vi trenger å merke en forskjell allerede nå. Forventningene vil være mer enn Høie.

Powered by Labrador CMS