Tor Levin Hofgaards blogg

Helseperspektiv på flyktningkrisen

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Norsk psykologforening er glad for at EU er kommet til en første enighet om å ta imot dem som nå er på flukt. Men myndigheter og helsepersonell blir satt på en real prøve i disse dager. Flyktningestrømmene i Europa er en gedigen humanitær og helsemessig utfordring. Hva gjør vi med den? Det er påfallende hvor fraværende helseperspektivet er i den offentlige samtalen om det som nå utspiller seg på vår dørterskel.

I et innlegg i Dagens Medisin 17.september skriver direktøren i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, at krisen ikke først og fremst er et helsetema. Og det er riktig at denne krisen har mange aspekter som ikke umiddelbart handler om helse. Men den må naturligvis også tas på stort alvor som en helseutfordring!

Den Europeiske Psykologføderasjonen (EFPA), hvor Norsk Psykologforening er medlem, oppfordrer nå  alle psykologer i Europa til å delta i dette nødvendige hjelpearbeidet. Nasjonalt og internasjonalt både kan og bør vi bidra. 

Krisen som utspiller seg i Europas nærområder har ført til den største menneskeforflytning til og innen Europa siden 2. verdenskrig. Fra Syria er det til nå flyktet nær to millioner mennesker til Tyrkia, og nær 1,3 millioner til Libanon. 200 000 mennesker har ankommet Hellas i båter fra Nord-Afrika. Vi vet fra før at nær halvparten av alle flyktninger i verden er barn. 

Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet etterspør i siste nummer stemmen til verdens store helseprofesjoner i møtet med krisen.  Dette er med god grunn. For helse blir raskt et av de helt sentrale tema når flere millioner mennesker flykter fra sine hjem, og søker tilflukt i et Europa som nøler med å ta dem imot. 

Mange av dem som nå er på flukt inn i Europa bærer på traumer og sorg etter oppbrudd fra et samfunn og en kultur de følte seg hjemme i, for å skulle tilpasse seg en uforutsigbar fremtid i Europa. Mange har mistet sine nære. Svært mange påføres fysiske skader eller sykdommer som også skaper psykologiske belastninger for dem selv og for deres nærmeste. Flyktningene har ulike og individuelle forutsetninger for å mestre vanskelighetene. Likevel er det lett å forutsi at mange av dem som nå er på flukt er i stort behov av helsehjelp, både fysisk og psykisk. 

I Norge har vi ved flere kriser opplevd at helsepersonell ønsker å gjøre en ekstra innsats. Det er flott. Likevel er det viktig at det som ytes av hjelp i Norge skjer innenfor de ordinære helsetjenestene. Dette sikrer kontinuiteten i hjelpen, og det garanterer rettighetene til dem som søker hjelp. Og hvis hjelpen skal skje internasjonalt er det viktig at dette foregår i organiserte former gjennom etablerte hjelpeorganisasjoner. 

Spørsmålet er om norske kommuner har nødvendig kompetanse for å tilby den hjelpen disse menneskene trenger over tid. Det vi vet er at mange kommuner ikke engang har den nødvendige kompetansen til ordinær drift på plass, som lovverket krever. I møte med en ekstraordinær situasjon blir dermed utfordringene for mange stor. Vi mener likevel at dette ikke må bli unnskyldning for å ikke bidra til å avhjelpe situasjonen. 

Vi har et ansvar for å hjelpe, og sikre de rettighetene personer på flukt har. Psykologforeningen stiller seg derfor fullt og helt bak EFPAs klare holdning om at krisen vi nå opplever må løses i felleskap av alle europeiske land, inkludert Norge. 

Det er likevel langt fra denne enigheten til at alle barn, unge, voksne og eldre flyktninger får den hjelp de har rett på når de er på flukt. Når vi ser eksempler på kommuner som nå skal ta imot 1000 flyktninger på kort tid, er det åpenbart at dette vil føre til store utfordringer for hjelpeapparatet. Våre politikere må derfor følge opp med ressursene som er nødvendige for at vi skal kunne levere på de humanistiske forpliktelsene vi har.

Powered by Labrador CMS