IKKE KLAR: Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest RHF. Saken om SMA-medisinen er nå til vurdering hos ham og de andre regionale fagdirektørene. Den blir ikke klar til mandagens møte. – Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig. Foto: Vidar Sandnes
IKKE KLAR: Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest RHF. Saken om SMA-medisinen er nå til vurdering hos ham og de andre regionale fagdirektørene. Den blir ikke klar til mandagens møte. – Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig. Foto: Vidar Sandnes

Sak om SMA-medisin ikke klar til Beslutningsforums mars-møte

Saken om medisinen nusinersen (Spinraza) mot spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter, er for øyeblikket til vurdering hos de regionale fagdirektørene.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) brukes mot den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) og ble godkjent til bruk for barn i Norge i 2018.

I Beslutningsforums desembermøte fikk Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om to SMA-medisiner, der nusinersen (Spinraza) var den ene.

Aktørene i Nye metoder-systemet jobber for å få nusinersen (Spinraza) opp i Beslutningsforum og det var forventet at saken skulle bli klar til møtet 13. mars, men det er den ikke, ifølge en nyhetsmelding på Nyemetoder.no.

– Så raskt som mulig

Nå er saken til vurdering hos de regionale fagdirektørene, som igjen har kontakt med fagmiljøene i sykehusene.

– Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum, i meldingen.

Det vises til at prisforhandlingene med legemiddelselskapet er ferdigstilt slik at saken kan sendes videre til Beslutningsforum.

– Vi vet at det er mange pasienter som har ventet lenge på denne behandlingen. Vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere, sier Vikse.

– Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, legger han til.

– Ikke manglende vilje

Etter desember-møtet understreket leder Inger Cathrine Bryne at Beslutningsforum ønsker å innføre SMA-medisinene.

– Det kommer ikke til å være forsinkelser på grunn av manglende vilje, men vi må ha et forhandlingsresultat som er innenfor prioriteringskriteriene og som vi har mulighet til å si ja til.

Powered by Labrador CMS