FÆRRE VERKTØY: – Dette innskrenker mulighetene våre til å drive persontilpasset behandling, sier overlege og professor Elizabeth Gulowsen Celius om Beslutningsforums avgjørelser om MS. Foto: Vidar Sandnes

Overrasket over MS-vedtak: – Innskrenker mulighetene våre

Leger reagerer på at Beslutningsforum opprettholder off label-bruk av ett legemiddel, takker nei til ett annet og fjerner to legemidler fra verktøykassen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

KRITISK: – Vi bruker mest rituksimab i Norge. Det er en god behandling, men den passer ikke for alle, sier overlege og professor Øivind Fredvik Grytten Torkildsen. Foto: Lasse Moe

Mandag gikk Beslutningforum inn for at sykehusene skal behandle attakkvis MS med legemiddelet rituksimab gjennom off label-ordningen. Samtidig takket Beslutningsforum nei til innføring av legemiddelet ocrelizumab (Ocrevus). Det vekker reaksjoner i fagmiljøet.

– Vi er overrasket alle sammen, sier Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Torkildsen er tilknyttet det nye forskningssenteret Neuro-SysMed, det første senteret for klinisk behandlingsforskning.

 – Dette er en avgjørelse som kan få store konsekvenser. Her likestilles rituksimab med andre legemidler. Det skjer samtidig som vi har fått midler til å starte opp en studie som sammenligner ocrelizumab og rituksimab. Jeg frykter at det kan bli vanskelig for sykehusøkonomien å gi denne dyre behandlingen når de har fått grønt lys for en billigere behandling. Et annet moment er at fremforhandlede rabatter på ocrelizumab nok ikke vil gjelde når medikamentet ikke blir godkjent.

– Tar ikke innover seg forbehold

Stig Slørdahl begrunnet avgjørelsen overfor Dagens Medisin med informasjonen som fremkom i en metoderapport levert av Folkehelseinstituttet i høst.

– Effekten av riktuksimab er på linje med andre effektive MS-legemidler, har en god profil når det gjelder bivirkninger. Noen vil sikkert reagere på dette, men det er jo helt klart at dette er en medisin som det er trygt å bruke, sier Slørdahl.

Overlege og professor Elizabeth Gulowsen Celius ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, mener Beslutningsforum ikke har dekning i rapporten.

– Jeg mener avgjørelsen er tatt på sviktende grunnlag, sier Celius til Dagens Medisin.

– Jeg reagerer på at Slørdahl ikke tar inn over seg forbeholdene i metoderapporten. Han sier at dette er en trygg behandling, men i metodevurderingen er det tatt forbehold om at det ikke finnes data slik at man kan si noe sikkert om dette. Når det gjelder effekt ble det også tatt betydelige forbehold. Det er ikke grunn til å konkludere som de gjør basert på metoderapporten, så dette er rent økonomisk motivert.

Les mer: – Resultatet er som forventet

Kritiske til å utfase medisiner

Beslutningforum avgjorde også mandag at to MS-legemidler, fingolimod (Gilenya) og natalizumab (Tysabri), skal utfases fra 1. desember i år. Det begrunnes med kostnadseffektivitet. Pasienter som står på medisinene i dag, skal få mulighet til å fortsette bruken, men nye pasienter vil ikke starte behandling med disse medisinene.

Både Torkildsen og Celius er kritiske til at det nå blir færre alternativer å velge mellom for legene.  

– Dette innskrenker mulighetene våre til å drive persontilpasset behandling. MS-pasientene er en veldig heterogen gruppe. Det som er riktig behandling for en person behøver ikke være det for en annen, sier Celius.

– Det er ganske dramatisk å bli fratatt muligheten til å bruke to medisiner vi har brukt i ti år, og hvor en av dem kom ut på topp på effekt i metodevurderingen. Dette skjer også samtidig som en ny medisin ikke blir innført, sier Torkildsen.

Multippel sklerose

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet som skyldes inflammasjon i avgrensede områder av hjerne og ryggmarg.Rundt 11.000 nordmenn har MS.Cirka 85 prosent av MS-pasientene har attakvis MS, med episoder med nevrologiske symptomer som nedsatt kraft i en arm eller manglende styring av bena.Kilde: Felleskatalogen

– Vi bruker mest rituksimab i Norge. Det er en god behandling, men den passer ikke for alle.

Les mer: Planlegger fire MS-studier

Stiller spørsmåltegn ved følger

Begge legene stiller spørsmålstegn ved hvilke følger Beslutningsforums vedtak vil få.

– Dette innebærer en endring av betingelsene midt i avtaleperioden for LIS. En kan spørre seg hvilke følger det får – rent formelt – og om ikke dette fjerner legemiddelselskapenes insentiver til å forhandle på pris. Ingen kan konkurrere med den veldig billige prisen på rituksimab og da har de kanskje ikke insentiver til å gi rabatter heller, sier Celius.

Torkildsen er bekymret for hvilke følger avgjørelsen om rituksimab vil få for den planlagte studien som skal sammenligne rituksimab og ocrelizumab.

– Vi arbeider nå med å få klarhet i hvordan fagdirektørene vil legge til rette for at studien kan gjennomføres.

Oppgitte interessekonflikter: Elisabeth Gulowsen Celius har mottatt foredragshonorar fra alle legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler og forskningsstøtte fra Biogen, Novartis og Genzyme.

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen har mottatt foredragshonorar fra flere legemiddelselskap som jobber med MS-legemidler.

Powered by Labrador CMS