FORNØYD: Overlege og leder Fredrik Schjesvold ved Oslo myelomatosesenter. Foto: Lasse Moe

FORNØYD: Overlege og leder Fredrik Schjesvold ved Oslo myelomatosesenter.

Foto: Lasse Moe

Ny medisin innføres mot benmargskreft

Sykehusene skal ta i bruk medikamentet belantamabmafodotin (Blenrep).

Publisert

– Det er et stort fremskritt for norske myelomatosepasienter at de nå får tilgang til et nytt medikament, sier overlege og leder Fredrik Schjesvold ved Oslo myelomatosesenter til Dagens Medisin. 

Belantamabmafodotin (Blenrep) fikk mandag ja til innføring i spesialisthelsetjenesten. Medikamentet er spesielt viktig fordi det virker på mange pasienter som ikke lenger har noen andre alternativer i Norge, sier Schjesvold, som også leder Norsk myelomgruppe.

– Vi har prøvd dette medikamentet på flere pasienter, både i compassionate-use programmer, og i studier, og har veldig god erfaring så langt.

Compassionte use-programmer er avtaler som gir en pasientgruppe tilgang til et legemiddel før det foreligger markedsføringstillatelse.

Lavere pris

Legemiddelet var også oppe til vurdering før sommerferien, men da ble beslutningen at behandlingen ikke skulle innføres. 

Fredrik Schjesvold rettet kraftig kritikk mot Beslutningsforum for avgjørelsen i et debattinnlegg i Dagens Medisin i juli. 

I et intervju mandag formiddag begrunnet lederen i Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, forumets nye beslutning med at prisen har blitt «betydelig billigere».

– Det er åpenbart at man noen ganger sier nei for å sende et signal om at prisen er for høy, sa Bryne.

Schjesvold sier at prisen ikke er relevant for hans kritikk. 

 Min kritikk gikk på den faglige vurderingen, der de blant annet argumenterte med at det ikke var dokumentert at Blenrep var bedre enn eksisterende behandling. Med argumentasjonen i forrige vurdering hadde heller ikke den lavere prisen ført til godkjenning, hevder han.

 At medikamentet nå er godkjent betyr at de har endret denne oppfatningen, og det er bra. Min agenda er at de faglige premissene som legges til grunn for den økonomiske vurderingen må være korrekte. Når de er det, blir det en sak mellom Nye metoder og firmaet om hva som er riktig pris.

– Var du for tidlig ute med kritikk av Beslutningsforum?

– Jeg tror ikke jeg var for tidlig ute. Tvert imot tror jeg ikke at det nå ville blitt en godkjenning uten en endret faglig forståelse, som jo var temaet i kritikken.

Viser til tidligere svar

Dagens Medisin har bedt Inger Cathrine Bryne om en kommentar til Fredrik Schjesvolds påstander om at Beslutningsforum har endret faglig oppfatning.

I et skriftlig svar på e-post gjengir Bryne beslutningen som ble fattet i møtet i Beslutningsforum 20. juni 2022. 

Dette var Beslutningsforums vedtak:

«Det er ikke dokumentert at belantamabmafodotin (Blenrep) har en klinisk nytte som tilsier at legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre tilgjengelige behandlingsalternativer. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.»

Bryne viser også til at Schjesvold i sommer fikk svar fra de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene i et svarinnlegg.

Første anti-BCMA-behandling

Legemiddelfirmaet GSK står bak det nye legemiddelet. 

– Vi i GSK er veldig glade for at Beslutningsforum i dag har gjort Blenrep tilgjengelig for pasienter på norske sykehus. Godkjenningen av Blenrep markerer enda et fremskritt for pasienter med myelomatose i Norge, skriver medisinsk direktør Eirik Quamme Bergan i GSK Norge i en pressemelding.

– Dessverre vil de fleste av disse pasientene få tilbakefall av sin sykdom og ikke respondere på nåværende behandlingsmuligheter i sene linjer. Dagens godkjenning fra Beslutningsforum vil gi pasienter med begrensede behandlingsmuligheter tilgang til den første anti-BCMA-behandlingen i Norge.

BCMA er et protein som finnes på nesten alle myelomatosekreft-celler. Belantamabmafodotin består av et antistoff som målsøker og binder seg til BCMA.

Saken er oppdatert til å gjengi hele vedtaket Beslutningsforum fattet i juni.

Powered by Labrador CMS