MØTE: Mandag møtes Beslutningsforum digitalt for å ta stilling til fem metoder. Foto fra tidligere møte: Vidar Sandnes Foto:

MØTE: Mandag møtes Beslutningsforum digitalt for å ta stilling til fem metoder. Foto fra tidligere møte: Vidar Sandnes

Foto:

Disse metodene skal Beslutningsforum vurdere 23. januar

Flere gjenganger-saker står på sakslisten for Beslutningsforums januar-møte.

Publisert

Mandag samles de administrerende direktørene i helseregionenen til årets første møte i Beslutningsforum, som avholdes både som et fysisk møte i Helse Sør-Øst sine lokaler i Oslo sentrum og digitalt. Direktørene skal ta stilling til om fem nye behandlinger skal tas i bruk i offentlige sykehus.

Tre av metodene har vært oppe til vurdering tidligere:

  • Metreleptin (Myalepta) 
  • Velmanase alfa (Lamzede)
  • Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske)

– Svært alvorlig tilstand

En av metodene som står på sakslisten, er metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD).

Leptin er et hormon som bidrar til regulering av kroppsvekt. Og lipodystrofi rammer fettvev i kroppen. 

Vurderingen gjelder pasienter med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) fra 2 år og eldre. Samt pasienter med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), for voksne og barn fra 12 år der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll.

Da saken var oppe i Beslutningsforum i mai i fjor, ble det nei, men Beslutningsforum ba samtidig om at forhandlingene med leverandøren skulle gjenopptas. 

– Prisen er for høy, selv om vurderingen er gjort innenfor rammen av særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, sa Beslutningsforums leder og Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin.

Stoffskiftesykdom og opioidavhengighet

Beslutningsforum skal også ta stilling til velmanase alfa (Lamzede) som vurderes benyttet i behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose. Alfa-mannosidose er en sjelden, arvelig stoffskiftesykdom. Saken ble sist vurdert i august i fjor

En behandling mot opioidavhengighet skal også vurderes i mandagens møte: buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling av pasienter fra 16 år og eldre. Den ble sist vurdert i november

To kreftbehandlinger

I tillegg til de tre revurderingene skal Beslutningsforum ta stilling til to kreftbehandlinger.

En kombinasjonsbehandling for en undergruppe av pasienter med adenokarsinom. Behandlingen består av nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi.

Den skal ifølge sakslisten vurderes til førstelinjebehandling hos voksne med HER2-negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score ≥ 5.

Ut over dette skal dostarlimab (Jemperli) vurderes innført som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden såkalt dMMR/MSI-high livmorkreft, som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.

Aktuelt: Beslutningsforum innførte rekordmange nye metoder i 2022

Saken er endret 20.01.22 Kl 10:53: Møtet i Beslutningsforum var først oppført som et digitalt møte, men er endret til å bli et møte som både avholdes fysisk og digitalt. 

Powered by Labrador CMS