Stig Slørdahl er leder for Beslutningsforum, som er satt sammen av de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Foto: Lasse Moe

– Vil begrunne medisinavgjørelser mer presist

Leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum vil forbedre begrunnelsene for avgjørelsene de tar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Vi ønsker åpenhet. Statens legemiddelverk (SLV) skal fortsatt gjøre den jobben de alltid har gjort i metodevurderingene sine, sier Slørdahl.

Som Dagens Medisin skriver, så støtter Beslutningsforum SLV i de fleste sakene om kreftmedisin, på bakgrunn av SLVs kostnadseffektivitets-vurderinger. Men fra 1. januar i år, skal ikke SLV lenger konkludere om kostnadseffektivitet, noe blant andre fagfolk mener er en knebling av prioriteringsdebatten.

–  Men vi har flere eksempler på at både industri, fagfolk og pasienter har tolket at en konklusjon fra Legemiddelverket har vært den endelige prioriteringsvurderingen. Poenget er at det er fagdirektørene i RHF-ene som står bak den endelige innstillingen til Beslutningsforum og som foretar vurderinger om prioritering som ligger utenfor Legemiddelverkets mandat. Dette er i tråd med Stortingets føringer, sier Slørdahl.
Les også: Høie: – Beslutningsforum er ikke et offentlig organ

Vil forbedre
– Så kan vi bli mer presise i begrunnelsen for beslutningene i Beslutningsforum. Dette vil vi forbedre. God forståelse hos pasienter, fagfolk og industrien for beslutninger som tas, er en viktig forutsetning for å sikre legitimitet til vårt prioriteringssystem, sier Slørdahl.

Han mener det ikke er ikke overraskende at Beslutningsforums beslutninger har hatt stort sammenfall med Legemiddelverkets råd om kostnadseffektivitet, slik Dagens Medisins gjennomgang viser.

– Legemiddelverket er med sine metodevurderinger en svært viktig premissleverandør for arbeidet i Beslutningsforum, og slik vil det også være i fortsettelsen. Hensikten har ikke vært økt hemmelighold, men ryddighet i saksbehandlingen.

Høye priser
Høye priser og begrenset effektdokumentasjon er faktorene som forlenger saksbehandlingstiden og som er hovedårsaken til avslagene i Beslutningsforum i 2018, ifølge Slørdahl.

– Legemiddelindustrien ønsker å kjenne til Legemiddelverkets råd fordi det «hindrer naturligvis leverandørene fra å få informasjon om de tilbyr priser som er akseptable». I tillegg er LMI bekymret for at dette vil skape ytterligere forsinkelser og saksbehandlingstid. LMI formidler her er et ønske om å kunne justere prisen for maksimal fortjeneste. I stedet vil jeg oppfordre industrien både om et samarbeid for mer offentlighet rundt priser, og at prisene de tilbyr, også er bærekraftige for helsetjenesten. Slik sikrer vi sammen en likeverdig offentlig helsetjeneste med god tilgang av nye virksomme legemidler.

– For øvrig ligger allerede fagdirektørenes vurderinger og innstilling til Beslutningsforum tilgjengelig på nett, tilføyer Slørdahl.

Powered by Labrador CMS