– Persontilpasset medisin vil helt sikkert gi oss nye utfordringer, sier Stig Slørdahl, leder av Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Lasse Moe

– Må vurdere overordnede prinsipper

– Vi er i kontinuerlig utvikling, sier leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Slørdahl er enig med Christian Kersten i at det kommer nye utfordringer for Beslutningsforum.
Kersten mener at Beslutningsforum ikke er rustet for en fremtid der stadig mer behandling foregår i form av persontilpasset medisin, og mener at man for noen pasienter aldri ville kunne få retningslinjer med behandling som er godkjent av Beslutningsforum, fordi pasientgruppene blir mindre og mindre.

På spørsmål til Slørdahl om hva han tenker om Beslutningsforums rolle fremover etter hvert som dette feltet skrider fremover, svarer han:

– Beslutningsforum, og prosessene rundt innføring av nye metoder, er et system i kontinuerlig utvikling. Også når det gjelder persontilpasset medisin, må vi klare å ivareta at de prioriteringskriteriene som Stortinget har bestemt, legges til grunn for beslutningene.

– I hvilken grad må dere endre måten dere jobber på, og hvordan skal dere håndtere strømmen av nye behandlinger til alle de mindre og de små pasientgruppene?

– Det vil helt sikkert gi oss nye utfordringer. Vi må klare å vurdere overordnede behandlingsprinsipper rundt persontilpasset medisin i Beslutningsforum slik at nye og gode metoder kan tas i bruk til det beste for pasientene. Bruk av persontilpasset medisin må vurderes med hensyn til sikkerhet og effekt. Og kriteriene om alvorlighet, nytte og ressursbruk må legges til grunn, sier Slørdahl.

Powered by Labrador CMS