FØRST: Norge er første land i Skandinavia som innfører Enhertu til denne indikasjonen. – Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet, sier Inger Cathrine Bryne som er leder i Beslutningsforum og Helse Vest-direktør. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Beslutningsforum innfører Enhertu til pasienter med aggressiv brystkreft

Pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft kan få behandlingen i den offentlige helsetjenesten, avgjorde Beslutningsforum i et ekstramøte torsdag.

Publisert

– Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet - og kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, i en pressemelding.

Torsdagens beslutning betyr at trastuzumabderukstekan (Enhertu) kan brukes i andrelinje og senere behandlingslinjer for pasienter som har såkalt inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, altså når kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen.

Norge er første land i Skandinavia som innfører Enhertu til denne indikasjonen. Behandlingen blir tilgjengelig for pasienter fra 15. november 2022.

Det anslås at om lag 70 pasienter vil være aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

GLEDELIG: Hans Petter Eikesdal, som er overlege og avdelingsdirektør ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, er glad for at pasientene nå får tilgang til denne behandlingen. Foto: Lars Brock Nilsen

– Svært gledelig for pasientene

– Det er en svært gledelig nyhet for en pasientgruppe som har en alvorlig livstruende sykdom, sier Hans Petter Eikesdal, som er overlege og avdelingsdirektør ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, til Dagens Medisin. 

Denne behandlingen er et mye bedre alternativ enn behandlingen som er tilgjengelig i andrelinjen i dag, ifølge avdelingsdirektøren.

– Enhertu gir lite bivirkninger og betydelig forlengelse av overlevelse. Det er viktig behandling for bedre og lengre levetid til pasientene, sier Eikesdal. 

– Vil gi rask tilgang

Bryne forklarer at de hadde et ekstra møte på torsdag fordi saken nesten var i mål ved forrige møte i Beslutningsforum 18. oktober.

– Når det nå kom en avtale på plass så raskt etter forrige møte, ville vi behandle den med en gang, slik at pasientene får tilgang til behandlingen så raskt som mulig, sier Bryne i meldingen.

Legemiddelet var oppe i Beslutningsforum 22. november 2021, da som tredjelinjebehandling, men ble ikke innført. På det beslutningstidspunktet var det ikke dokumentert at Enhertu virket bedre enn eksisterende behandling, som var mye rimeligere, ifølge pressemeldingen. 

Roser systemet

– Dette er først og fremst fantastisk gode nyheter for pasienter og pårørende som har ventet lenge på denne behandlingen. Dette gir dem et ekstra håp, sier Stine Bergliot Høibak-Nissen som er spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Hun forteller at Kreftforeningen er takknemlig for at Beslutningsforum holdt et ekstra møte for å få innført behandlingen så raskt som mulig.

– Vi har merket at System for nye metoder har hatt ønske om å få til dette raskt. Vi vil berømme dem for en god dialog med legemiddelprodusenten og for at Beslutningsforum klarte å snu seg rundt raskt og så nødvendigheten av å få behandlingen innført før neste ordinære møte. Det er fantastisk, sier Høibak-Nissen. 

– Nå håper vi det vil gå raskt også for den neste gruppen som trenger dette, pasienter med HER2-negativ brystkreft, legger hun til og viser til at det ble lagt frem svært gode resultater for denne pasientgruppen under kreftkongressen ASCO tidligere i år.

Les mer: Nye brystkreft-funn: – En utrolig kjekk dag

– Viktig skritt fremover

Enhertu markedsføres av selskapene AstraZeneca og Daiichi Sankyo.

– Refusjonsvedtaket i Norge er et viktig skritt fremover i behandlingen av brystkreft som kan gi nytt håp for HER2-positive pasienter. Dette vil bedre pasientlikestillingen i Norden siden norske pasienter nå endelig får tilgang til en behandling som allerede har vært i bruk i Sverige og Finland, sier AstraZenecas nordiske sjef for onkologi, David Brocklehurst, i en epost til Dagens Medisin. 

I Sverige er behandlingen tilgjengelig i tredjelinje. I Finland er den tilgjengelig i andrelinje. Og i Danmark er behandlingen ikke innført. 

Oppgitte interessekonflikter: Hans Petter Eikesdal har mottatt honorar for foredrag/advisory boards fra Roche, Daiichi Sankyo og Astra Zeneca.

Les også: ESMO 2021: – Formidabel effekt

Powered by Labrador CMS