AVTALE: Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes, og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Foto: Forsvaret

Samarbeid skal sikre raskere tilgang til større volum av medisinsk utstyr og legemidler

Fredag undertegnet Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) en samarbeidsavtale om anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler.

Formålet med avtalen er å legge til rette for samarbeid mellom partene i anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. Gjennom dette kan man oppnå samfunnsmessige gevinster og koordineringsfordeler.

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Lars Christian Aamodt uttaler til Sykehusinnkjøps side at han er godt fornøyd med inngåelse av avtalen.

– For det første gir avtalen mulighet til bedre innkjøpsvilkår. Sykehusinnkjøp HF kjøper inn varer i et langt større volum enn det vi i FLO gjør på vegne av Forsvaret og vil i mange tilfeller kunne forhandle frem lavere priser enn det vi klarer.

Aamodt mener avtalen er viktig for beredskapen.

– Det er stor forskjell på Forsvarets logistikkbehov i fred sammenlignet med krise og krig. Samarbeid i rammen av totalforsvaret må etableres i fredstid for å virke best mulig. Derfor er det viktig at vi nå får vi på plass et samarbeid og en koordinert innkjøpsprosess. Både samarbeidet i seg selv og Forsvarets mulighet til raskere tilgang til større volumer av medisinsk utstyr og legemidler er fordelaktig i et beredskapsperspektiv, uttaler han.

Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp Bente Hayes, uttaler at Sykehusinnkjøp HF ser det som et nyttig å inngå samarbeid om anskaffelser da helsesektoren og Forsvaret har mange av de samme behovene.

– Vi er allerede i gang på området medisinsk utstyr, og fremover skal vi også samarbeide om legemiddel-anskaffelser. Samarbeidsavtalen vil derfor kunne bidra til å realisere de samfunnsmessige gevinster og koordineringsfordeler som ligger i dette for begge sektorer, uttaler Hayes.

Powered by Labrador CMS